OSLOVENÍ (MODES OF ADDRESS)

 

 

PDF version Menu Conversation

 

 

 

 

Pane.

Sir.

Paní, slečno.

Madam.

Pane Browne.

Mr. Brown.

Paní Brownová.

Mrs. Brown.

Paní Brownová. (bez rozlišení rodinného stavu) Ms. Brown

Slečno Brownová.

Miss Brown.

Dámy a pánové.

Ladies and gentlemen.

Vážení přátelé.

Dear friends.

Pane doktore/doktorko.

Doctor.

Pane profesore/profesorko.

Professor.

Pane inženýre Hille.

Mr. Hill.

Pane plukovníku Browne.

Colonel Brown.

 

 

Jak se vám daří?

How are you?

     Děkuji, dobře.

     I am well, thank you.

 

     I am all right, thanks.

 

     I am fine, thanks.

 

     Quite well, thank you.

     Není to tak zlé.

     Not too bad.

 

     Not bad.

     Pořád stejně.

     Same as usual.

     Ujde to.

     So-so.

     Nemohu si stěžovat.

     Nothing to complain of.

 

 

Back to the top