UJIŠTĚNÍ, SLIB (ASSURANCE, PROMISES)

 

 

PDF version Menu Conversation

 

 

 

 

Jistě, určitě.

Certainly. Of course. Sure. I am sure.

O tom nepochybuji.

There is no doubt about it.

Jsem si tím jist.

I'm quite sure about it.

Dodržím slovo.

I will keep my word.

Dávám vám čestné slovo.

I give you my word of honour (for it).

Slibuji vám to.

I promise.

Učiním vše, co budu moci.

I'll do everything in my power.

 

I'll do my best.

 

 

Back to the top