VYJÁDŘENÍ SOUSTRASTI (CONDOLENCES)

 

 

PDF version Menu Conversation

 

 

 

 

Upřímnou soustrast.

Please accept my condolences.

Sdílím vaši bolest.

I share your distress.

Chci vám vyjádřit hlubokou soustrast.

I want to express my heartfelt sympathy.

 

Allow me to offer my condolences.

Hluboce nás zarmoutila zpráva

We were deeply grieved to hear of

o náhlé smrti …

the sudden death of …

 

 

Back to the top