POZVÁNÍ (INVITATION)

 

 

PDF version Menu Conversation

 

 

 

 

Přijďte k nám zítra.

Come and see us tomorrow.

Půjdeš se mnou na kávu?

Will you join me for coffee?

Pojďme na kávu.

Let’s go and have a cup of coffee.

Moc byste nás potěšil, kdybyste

We'd be most delighted to see you

přišel na čaj.

for tea.

Prokázal byste mi tu čest

May we have dinner together?

a povečeřel se mnou?

May I have dinner with you?

Pojďme na procházku.

Let's go for a walk.

Pojď s námi.

Come along with us.

Nechtěla bys se mnou jít večer do

Would you like to go to the cinema

kina?

with me this evening?

Nešel bys se mnou v neděli

What about going to the football

na fotbal?

match on Sunday?

Pojďme na diskotéku.

Let’s go to a disco.

 

 

Přijdu.

Yes, I will.

Určitě přijdu.

I will come without fail.

Velmi rád přijdu.

I shall be pleased to come.

Je to pro mne velká čest.

I feel highly honoured.

Bohužel zítra nemůžu.

I’m afraid, I can’t tomorrow.

Dík.

Thanks.

Bohužel mám moc práce.

I am too busy, I’m afraid.

Je mi líto, nemůžu.

I am sorry, I can’t.

Bohužel, musím odmítnout.

I am afraid I have to refuse.

Proč ne?

Why not?

Dnes večer mám službu.

I am on duty tonight.

Ano. Děkuji.

Yes, thank you.

Ano, s radostí.

Yes, with pleasure.

Co dávají?

What is on?

Bohužel večer nemůžu, ale díky

I’m afraid I can’t this evening

za pozvání.

but thank you all the same.

Rád. Děkuji za pozvání.

I’ll be pleased to. Thank you.

To je nápad !

That’s a good idea.

Kam půjdeme?

Where shall we go?

To je škoda, nemáme dost času.

What a pity! There isn’t enough time.

Báječné. Pojďme.

Great. Let’s go.

Nezlob se, raději ne.

I’d rather not, if you don’t mind.

Dnes ne. Snad až někdy jindy.

Not today. Maybe some other time.

 

 

Můžeš se se mnou dnes sejít?

Will you be able to meet me today?

Samozřejmě.

Of course, I will.

Je mi to líto, nemůžu.

I am sorry, I won't.

 

 

Nechtěl bys k nám přijít zítra

I wonder whether you would like to have

na večeři?

dinner with us tomorrow night?

Rád. Díky za pozvání.

I'd love to. Thanks for asking.

Rád bych, ale naneštěstí nejsem

I wish I could but unfortunately

ve městě.

I am not in town.

 

 

Zlobím se, že nejsem pozván.

I feel sore about not being invited.

 

 

Přijeďte k nám na víkend.

Come and stay with us for the weekend.

Výborně. Děkuji za laskavé pozvání.

Great. Thank for your kind

Už se těším.

invitation. I'm looking forward to it.

Moc mě to mrzí, ale už jsem si

Oh, I am awfully sorry but I've

domluvil, že v sobotu navštívím

arranged to visit my parents

rodiče.

on Saturday.

 

 

Rád vás provedu po městě, jestli

I'll be glad to show you round if you like.

chcete.

 

Děkuji, ale doufám, že to zvládnu

I hope I'll be able to manage on

sama.

my own. Thanks anyway.

 

 

Přijedu pro vás na nádraží a zavezu

I'll come and fetch you from the station.

vás domů.

 

Děkuji, jste moc laskav, ale neobtě-

Thank you. That is very kind of

žujte se. Můžu jet autobusem.

you, but don't bother, please,

 

I can go by bus.

 

 

Přijdte k nám někdy.

Come and see us sometime.

 

Drop in and see us sometime.

Ano, příjdu. Děkuji za pozvání.

Yes, I will. Thanks for inviting me.

Velice rád příjdu.

I will be pleased to come.

Určitě příjdu.

I will come without fail.

 

 

Byl bych rád, kdybyste navštívili Českou republiku a prohlédli si její krásy.

I would like you to visit the Czech Republic and to see its beauties.

Zvu Vás k návštěvě našeho města.

I invite you to visit our town.

Rád bych Vás pozval k návštěvě naší krásné vlasti letos v létě.

I would like to invite you to visit our beautiful country this summer.

 

 

POZVÁNKA

 

Next week I will be seventeen. My parents and I would like to invite you to our home for a little birthday party on Saturday afternoon at 6 o'clock.

I hope you will be able to join us.

Love, Mary

Dear Mary,

Thanks for inviting me to your birthday party. I shall be pleased to come and I am looking forward to visiting your home.

Love, Lucy

Dear Mary,

I hope I shall be able to come to your birthday party but I can't say for sure because I had to promise my uncle to go and help him in his workshop. I am going to ring him up and hope he will understand.

Love, Henry

Dear Mary,

I am very sorry but I won't be able to come to your birthday party because I won't be free on Saturday.

Love, Bobby

 

 

Back to the top