ANGLICKÉ IDIOMY (ENGLISH IDIOMS)

 

 

Exercises  PDF version Menu Conversation

 

 

An idiom is a group of words which, as a whole, has a different meaning from

the meaning of the words taken individually.

 

  

- to be as cool as a cucumber

to be very calm (studený jako ryba, nic ho nerozhází,

 

     chladnokrevný)

- to be a peach

to be a very nice person (být velmi příjemný)

- to be the top banana

to be the most important person in a group (být nej-

 

     důležitější osobou z nějaké skupiny - hlavně v práci)

- to be a smart cookie

to be intelligent (být bystrý, pohotový)

- to be a lemon

to be bad, defective (je to krám, je to nanic - většinou

 

     o přístroji, stroji)

- to be a piece of cake

to be very easy (být snadné, hračka)

- to bring home the bacon

to earn money for food, clothing,… (vydělávat na chleba,

 

     na živobytí)

- to walk on eggshells

to be extremely careful on what we do or say; too careful

 

     chodit kolem po špičkách, velice opatrně

- a storm in a teacup

bouře ve sklenici vody

- That's not my cup of tea.

To není nic pro mne.

- You can't have your cake

Nemůžeš mít všechno. / Nemůžeš chtít,

       and eat it.

     aby se vlk nažral  a koza zůstala  celá.

- That's a different kettle of fish

To je něco jiného. To je jiná káva.

- Not for all the tea in China.

Ani za nic na světě.

- to sell like hot cakes

jít na dračku

 

 

- to have one's fingers in

to be involved in a lot of different projects at the same time  

  many pies

    (dělat mnoho různých věcí najednou)

- to lend someone an ear

to listen to someone (poslouchat někoho)

- to hold one's tongue

to keep quiet when you want to say something (držet

 

     jazyk za zuby i když bychom chtěli něco říct)

- to be hot-headed

to get angry very easily ( být horkokrevný, horká hlava,

 

     výbušný,  rychle se rozzlobit)

- not to have anything between

to be stupid (být hloupý)

       the ears  

- to lead someone by the nose

vodit někoho za nos

 

  

- to be chicken

to be afraid (bát se, být vystrašený)

- to eat like a pig

to have bad table manners (neumět se chovat u stolu,

 

     jíst jako prase)

- to work like a dog

to work really hard (dřít jako kůň)

- to eat like a bird

to eat a small amount of food (jíst jako vrabec, málo)

- to eat like a horse

to eat a large amount of food (jíst hodně)

- to be a turkey

to be a stupid person (být hloupý, natvrdlý)

- to be a rat

to be a bad person, someone who does mean things

 

     to other people (být krysa, špatný člověk, dělat    

 

     podrazy)

- to be foxy

to be sexy (být přitažlivý)

 

 

- to see red

to be very angry (vidět rudě, být rozzuřený)

- to be yellow

to be afraid (bát se)

- to be white as a sheet

to be very pale in the face because of illness or fear

 

     (být bílý jako křída)

- to be in the pink

to be very healthy (být krev a mléko)

- to be in the red

not to have enough money to pay all of one's bills

 

     (mít dluhy, nebýt solventní)

- to be in the black

to have enough money to pay for all of one's bills

 

     (být solventní, mít dost peněz na zaplacení všech

 

     závazků)

- to feel blue

to feel bad, depressed (mít deprese)

- once in a blue moon

very infrequently, hardly ever (jednou za uherský rok)

 

 

Back to the top