ANGLICKÝ JAZYK - ZÁKLADNÍ INFORMACE

(ENGLISH LANGUAGE – ESSENTIAL FACTS)

 

 

English language PDF version Menu Grammar

  

 

Angličtina patří do skupiny západogermánských jazyků a v jejím vývoji rozeznáváme několik etap:

 

- stará angličtina (do 1100), ovlivňovaná postupně jazyky římských, saských a skandinávských

  dobyvatel území Velké Británie

- střední angličtina (1100 – 1500) – anglonormanština – poznamenaná silným francouzským vlivem

- moderní angličtina s  bohatým slovníkem a mnoha slovy převzatými z románských, germánských

 a skandinávských jazyků.

 

Na základě historického vývoje vznikly i v samotné Británii tři hlavní a mnohé další různé dialekty:

- severoanglický (Northern English)

- středoanglický (Midland English)

- jihoanglický (Southern English)

 

Každá oblast-hrabství (county – shire) má své vlastní jazykové osobitosti.

 

Základem dnešní spisovné britské angličtiny je jihoanglická podoba – STANDARD ENGLISH, KING’S ENGLISH.

 

Zvláštní postavení a věhlas má také londýnské nářečí – tzv. COCKNEY.

 

V západním Walesu, Skotsku a v Irsku dodnes ještě přetrvávají zbytky původních keltských jazyků – Welsh, Scottish Gaelic a Irish Gaelic.

 

Kolonizační expanze Anglie od 16. století vedla k usídlování Angličanů v zámoří, kde se podíleli na formování dnešních anglicky mluvících Kanaďanů, Američanů, Australanů a Novozélanďanů. Angličtina se postupně rozšířila i do Irska, Jižní Ameriky a Indie. V současnosti rozeznáváme:

- britskou angličtinu

- americkou angličtinu

- australskou angličtinu

- indickou angličtinu

- africkou angličtinu

 

Asi půl miliardy lidí dnes používá angličtinu jako svůj mateřský jazyk a dvakrát více jako svůj druhý jazyk.

Angličtina se používá v lodní dopravě, letectví, v průmyslu a obchodě, ve vědě, technice a  technologii (výpočetní technika, programovací jazyky). 75% všech faxových zpráv je psaných anglicky. V angličtině vychází více než polovina světového tisku a je v ní zaznamenáno asi 80% počítačových dat.

 

 

 

Back to the top