TVORBA PODSTATNÝCH JMEN

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

Z hlediska slovotvorby rozeznáváme v angličtině podstatná jména:           

 - neodvozená, jednoduchá

- složená z jednoduchých podstatných jmen i jiných slovních druhů

- odvozená za pomoci koncovek, přípon

 

Dále dělíme podstatná jména na:

- všeobecná a vlastní

- počitatelná a nepočitatelná

 

 

JEDNODUCHÁ, NEODVOZENÁ PODSTATNÁ JMÉNA

(SIMPLE NOUNS)

 

ARM

SCHOOL

BALL

PEN

RAIN

RAIL

MAN

CHAIR

GIRL

BOARD

KNIFE

FOUNTAIN

SHOP

WINDOW

WINE

CELLAR

HAND

BAG

WAY

BOW

SNOW

 

 

SLOŽENÁ PODSTATNÁ JMÉNA (COMPAUND NOUNS)

 

Vznikají složením z více podstatných jmen ale i jiných slovních druhů, např. sloves, předložek apod. Jednotlivé části nově vzniklého podstatného jména se píší:

- dohromady

- se spojovníkem

- odděleně

 

SCHOOL

+ GIRL

 

= SCHOOLGIRL

PEN

+ KNIFE

 

= PENKNIFE

RAIN

+ BOW

 

= RAINBOW

SNOW

+ MAN

 

= SNOWMAN

SNOW

+ BALL

 

= SNOWBALL

ARM

+ CHAIR

 

= ARM-CHAIR

RAIL

+ WAY

 

= RAILWAY

FOUNTAIN

+ PEN

 

= FOUNTAIN-PEN

BLACK

+ BOARD

 

= BLACKBOARD

HAND

+ BAG

 

= HANDBAG

SHOP

+ WINDOW

 

= SHOP WINDOW

WINE

+ CELLAR

 

= WINE-CELLAR

RAIL

+ WAY

+ MAN

= RAILWAYMAN

MERRY

+ GO

+ ROUND

= MERRY-GO-ROUND

FORGET

+ ME

+ NOT

= FORGET-ME-NOT

 

 

ODVOZENÁ PODSTATNÁ JMÉNA (DERIVATE NOUNS)

 

Vznikají přidáním přípony k jednoduchým podstatným jménům, slovesům, přídavným jménům apod.

 

to write

+ ER

= WRITER

to play

= PLAYER

to swim

= SWIMMER

to teach

= TEACHER

to sail

+ OR

= SAILOR

to conduct

= CONDUCTOR

to build

+ ING

= BUILDING

to cook

= COOKING

to differ

+ ENCE

= DIFFERENCE

to dictate

+ ATION

= DICTATION

happy

+ NESS

= HAPPINESS

lazy

= LAZINESS

friend

+ SHIP

= FRIENDSHIP

piano

+ IST

= PIANIST

aunt

+ IE, Y, EY

= AUNTIE

strong

+ TH

= STRENGTH

child

+ HOOD

= CHILDHOOD

king

+ DOM

= KINGDOM

free

= FREEDOM

generous

+ TY, ITY

= GENEROSITY

 

 

VŠEOBECNÁ A VLASTNÍ PODSTATNÁ JMÉNA

(COMMON AND PROPER NOUNS)

 

COMMON

PROPER

DOG

CHARLIE

HOUSE

LONDON

CAR

NEWMAN

SKATING

JOHNY

BUSINESS

FRANCE

FUR COAT

SNOWDON

INFORMATION

the THAMES

COFFEE

SUSAN

TIME

WASHINGTON

PROSPERITY

KADAŇ

 


 

NĚKTERÉ PŘÍPADY TVORBY PODSTATNÝCH JMEN

 

 

PODSTATNÉ JMÉNO VE TVARU SLOVESA

 

Některá anglická slovesa mají stejný tvar jako podstatná jména, která s nimi významově souvisí. Neplatí to vždy.

 

change       

 - změnit, vyměnit, změna, výměna

 

dream         

 - snít, sen

end             

 - ukončit, konec

help            

 - pomáhat, pomoc

rain             

 - pršet, déšť

stay            

 - pobývat, pobyt

 visit            

 - navštívit, návštěva

 work           

 - pracovat, práce

 

 

PŘÍPONA -NESS

 

Od některých přídavných jmen můžeme příponou –NESS utvořit podstatné jméno – název dané vlastnosti. K tomuto účelu však slouží v angličtině přípon několik, a tak -ness není možné užívat u všech přídavných jmen. Můžeme však jednoduše odhadovat význam takto utvořených slov.

 

strict (přísný)

 - strictness (přísnost)

happy (šťastný)

 - happiness (štěstí)

polite (zdvořilý)

 - politeness (zdvořilost)

nervous (nervózní)

 - nervousness (nervozita)

sweet (sladký)

 - sweetness (sladkost)

 

 

PŘEDPONA SELF-

 

Touto předponou můžeme vytvořit podstatná jména s významem sebe-/samo-/sobě-/ego-/auto- apod.

 

love (milovat, láska)              

 self-love (sebeláska)

hate (nenávidět, nenávist)     

 self-hate (sebenenávist)

respect (uznávat, uznání)      

 self-respect (sebeúcta)

congratulation (blahopřání)    

 self-congratulation (sebeuspokojení

 

 

PŘÍPONY –ATION, -ION

 

Příponami –ATION, -ION se odvozují podstatná jména od řady sloves. Tato podstatná jména popisují buď nějaký proces, nebo jeho výsledek. Často dochází i k hláskovým změnám. Hlavní přízvuk v takto odvozených slovech je na předposlední slabice.

 

relax (odpočívat)                  

 - relaxation (odpočinek)

decorate (ozdobit)                

 - decoration (ozdoba, výzdoba)

decide (rozhodnout se)         

 - decision (rozhodnutí)

prescribe (předepsat)           

 - prescription (předpis

invite (pozvat)                      

 - Invitation (pozvání)

describe (popsat)                 

 - description (popis)

explore (prozkoumat)           

 - exploration (průzkum)

 


 

PŘÍPONA –ING

 

Přidáním přípony –ING ke slovesu vznikne abstraktní, nepočitatelné slovesné podstatné jméno. Vzniklá slova mohou mít i posunutý význam. Někdy mohou být i v konkrétním smyslu a tehdy jsou počitatelná a můžeme je používat i s neurčitým členem.)

 

meet (potkat, setkat se)

- meeting (schůze, setkání)

read (číst)

- reading (čtení)

sing (zpívat)

- singing (zpívání)

paint (malovat)

- painting (malování)

 

  a painting (malba, obraz)

 

 

PŘÍPONY TVOŘÍCÍ NÁZVY OSOB A PROFESÍ

 

Přidáním následujících přípon ke slovesu se vytvoří podstatné jméno  popisující člověka nebo nástroj, který vykonává danou činnost. Někdy tvoříme podstatná jména příponou také od podstatných jmen a přídavných jmen.

 

-er/-or

teach (učit, vyučovat) - teacher (učitel)

listen (poslouchat) - listener (posluchač)

work (pracovat) -  worker (dělník)

cook (vařit) - cooker (sporák) !!! ne kuchař

open (otevřít) - opener (otvírák)

design (navrhovat)  - designer (návrhář)

act (hrát roli) - actor (herec)

garden (zahrada) - gardener (zahradník)

football (fotbal) - footballer (fotbalista)

foreign (cizí) - foreigner (cizinec)

-ant/-ent

assist (pomáhat) - assistant (pomocník)

serve (obsluhovat) - servant (sluha)

study (studovat) - student (student)

-ist

reception (recepce) – receptionist (recepční)

piano (klavír) – pianist (klavírista)

physics (fyzika) – physicist (fyzik)

science (věda) – scientist (vědec)

-ian

music (hudba) – musician (hudebník)

politics (politika) – politician (politik)

-ess

actor (herec) – actress (herečka)

waiter (číšník) – waitress (číšnice)

-man

-woman

fire (požár) – fireman (hasič)

post (pošta) – postwoman (pošťačka)

-ee

Sloveso+ee popisuje osobu zasaženou dějem

address (adresovat) – addressee (adresát)

employ (zaměstnávat) – employee (zaměstnanec)

 

 

Back to the top