ROD ANGLICKÝCH PODSTATNÝCH JMEN

(GENDER OF NOUNS)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

  

V angličtině existuje místo “gramatického rodu” tzv. “přirozený rod”, kterého existenci pociťujeme jenom tehdy, když na něj odkazujeme. Formálně se vyjadřuje pouze ve 3. osobě jednotného čísla při osobních zájmenech.

 

 

           

           HE       =         osoba mužského rodu (man, father, boy)

           SHE    =         osoba ženského rodu (woman, mother, girl)

           IT         =         věci, zvířata (house, street, water, cat, dog)

 

 

 

Celá řada pojmenování může podle okolností označovat živé bytosti mužského i ženského rodu:

 

author

- autor, autorka

cook

- kuchař, kuchařka

doctor

- lékař, lékařka

cousin

- bratranec, sestřenice

friend

- přítel, přítelkyně

pupil

- žák, žákyně

neighbour

- soused, sousedka

student

- student, studentka

teacher

- učitel, učitelka

musician

- hudebník, hudebnice

stranger

- cizinec, cizinka

 

 

FORMÁLNÍ ROZLIŠOVÁNÍ RODU

 

Formálně se rozlišuje mužský a ženský rod u pojmenování osob a zvířat následovně:

 

 

LEXIKÁLNÍMÍ PROSTŘEDKY, TJ. RŮZNÝMI PODSTATNÝMI JMÉNY:

 

man  -  woman

uncle  -  aunt

father  -  mother

monk  -  nun

husband  -  wife

sir  -  madam

boy  -  girl

gentleman  -  lady

brother  -  sister

bull  -  cow

son  -  daughter

cock -  hen

nephew  -  niece

...

 

 

SLOVOTVORNÝMI PROSTŘEDKY:

 

A) ODVOZENÍM OD STEJNÉHO ZÁKLADU KONCOVKOU (VĚTŠINOU - ESS)

 

actor  -  actress

Jew  -  Jewess

waiter  -  waitress

lion  -  lioness

host  -  hostess

tiger  -  tigress

prince  -  princess

Negro  -  Negress

duke  -  duchess

heir  -  heiress

count  -  countess

hero  -  heroine

emperor  -  empress

widower  -  widow

      

bridegroom  -  bride

 

 

B) POMOCÍ SLOŽENÝCH SLOV:

 

mužský element = male, boy, man, he

ženský element  = woman, lady, girl, maid, she, female

 

men students

women students

boyfriend

girlfriend

male teachers

female teachers

man-servant

maid-servant

horseman

horsewoman

tom-cat

pussy-cat

he-goat

she-goat

billy-goat

nanny-goat

turkey-cock

turkey-hen

 

 

C) U NÁZVŮ, KTERÉ JSOU NORMÁLNĚ STŘEDNÍHO RODU SE TRADIČNÍ PERSONIFIKACÍ

    (HLAVNĚ POÉZII) USTÁLIL MUŽSKÝ A ŽENSKÝ ROD, KTERÝ SE VŠAK PROJEVUJE POUZE

    V ZÁJMENECH HE,  SHE, HIS, HER.

 

Mužského rodu jsou taková podstatná jména, která v mysli mluvčího vyvolávají představu síly, odporu, nevyhnutelnosti, neústupnosti (summer, autumn, winter, the sun, názvy větrů, hor, ...) a dále slova:

 

anger  -  hněv

death  -  smrt

fear  -  strach

grave  -  hrob

love  -  láska

war  -  válka

murder  -  vražda

time  -  čas

 

Ženského rodu jsou podstatná jména vyvolávající představu jemnosti, líbeznosti, křehkosti, roztomilosti, apod.:

 

the moon  -  měsíc

justice  -  spravedlnost

the Earth  -  Země

fame  -  sláva

nature  -  příroda

fortune  -  osud

the church  -  církev

night  -  noc

mercy  -  milosrdenství

liberty  -  svoboda

humility  -  pokora

victory  -  vítězství

faith  -  víra

religion  -  náboženství

hope  -  naděje

music  -  hudba

modesty  -  skromnost

science  -  věda

wisdom  -  moudrost

 

 

 

Back to the top