MNOŽNÉ ČÍSLO PODST. JMEN - EXERCISES

 

 

Back to the lesson PDF version Menu Grammar

 

 

E1/ UVEĎTE MNOŽNÉ ČÍSLO PODSTATNÝCH JMEN

 

1. book

11. fruit

21. mouse

31. exercise

41. leaf

2. play

12. potato

22. shelf

32. half

42. box

3. cake

13. woman

23. deer

33. ox

43. life

4. church

14. language

24. goose

34. roof

44. mother-in-law

5. family

15. sheep

25. tomato

35. class

45. toy

6. man

16. wife

26. volcano

36. story

46. photo

7. foot

17. grandchild

27. crossroads

37. postman

47. idea

8. day

18. baby

28. scarf

38. wine-cellar

48. hero

9. bottle

19. child

29. story

39. house

49. watch

10. fish

20. kiss

30. tooth

40. radio

50. match

 

 

E2/  UTVOŘTE MNOŽNÉ ČÍSLO

 

1.   camera

16. life

31. foot

46. Englishman

2.   tomato

17. house

32. postman

47. key

3.   cliff

18. radio

33. half

48. woman

4.   hero

19. tooth

34. family

49. mouse

5.   kilo

20. letter

35. brush

50. scarf

6.   baby

21. guy

36. child

51. ox

7.   day

22. leaf

37. army

52. valley

8.   piece

23. goose

38. lady

53. shelf

9.   dish

24. piano

39. thief

54. city

10. factory

25. loaf

40. potato

55. country

11. bus

26. roof

41. kiss

56. mosquito

12. knife

27. story

42. way

57. wife

13. play

28. life

43. fly

58. church

14. wolf

29. diary

44. eye

59. father

15. studio

30. box

45. boss

60. photo

 

 

E3/ DEJTE DO MNOŽNÉHO ČÍSLA, KDE JE TO MOŽNÉ

 

1.   goose

16. letter

31. police

46. sheep

2.   snow

17. aircraft

32. life

47. child

3.   photo

18. wolf

33. cat

48. postman

4.   half

19. bread

34. city

49. advice

5.   tooth

20. music

35. box

50. progress

6.   factory

21. baby

36. wife

51. shelf

7.   watch

22. roof

37. tomato

52. knife

8.   lock

23. living room

38. hero

53. mouse

9.   mother-in-law

24. army

39. thief

54. spacecraft

10. information

25. soap

40. country

55. brush

11. key

26. monkey

41. furniture

56. tea

12. chief

27. knowledge

42. piano

57. deer

13. wood

28. lady

43. sugar

58. jam

14. luggage

29. boss

44. cheese

59. German

15. business

30. snowman

45. handkerchief

60. soup

 

 

E4/ PŘEVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY DO MN. ČÍSLA

 

1.

This young lady is younger than that woman.

2.

My friend studies at a good school.

3.

This tomato is red.

4.

I bought one loaf of bread yesterday.

5.

Peter's brother has a very pretty wife.

6.

A postman delivers us one letter a day.

7.

My sister has seen a very nice handbag today.

8.

Mrs. Black's child cries very often.

9.

Their family will live in a new house.

10.

I am working with a knife.

11.

Your mother-in-law thinks that he is a hero.

12.

My foot is small.

13.

There is one sheep on this farm.

14.

It is a very interesting information.

15.

I must do my homework.

 

 

E5/ V KAŽDÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT MÁ BÝT ZVÝRAZNĚNÉ

     PODSTATNÉ JMÉNO V JEDNOTNÉM ČÍSLE V ČEŠTINĚ

     PŘELOŽENO MNOŽNÝM ČÍSLEM V ANGLIČTINĚ.

 

1.

Jdu koupit nějakou zeleninu.

2.

Dal na stůl obsah svých kapes.

3.

Zítra přijde zboží.

4.

Jaký je význam toho slova napsaného kurzívou?

5.

Dělá se pivo z chmelu?

6.

Kdy dostaneme naši výplatu?

7.

Máš v koupelně váhu ?

8.

Budeš z toho muset na celnici zaplatit daň.

9.

V zimě dává svým telatům oves.

10.

Král zanechal všechno své bohatství svému nejstaršímu synovi.

 

 

E6/ PODSTATNÁ JMÉNA V MNOŽNÉM ČÍSLE V ČEŠTINĚ

       PŘELOŽTE JEDNOTNÝM ČÍSLEM V ANGLIČTINĚ.

 

1.

Zavři ty dveře!

2.

Kolik je hodin? Nemám hodinky.

3.

Vánoce jsou v prosinci.

4.

Jdu koupit noviny.

5.

Můžeš mi pomoct spravit ta vrata.

6.

Umíš hrát na housle ?

7.

Umyj si vlasy. Jsou špinavé.

8.

Ty hodiny na stěně nejdou.

9.

Co máš v ústech ?

10.

Stála s rukama za zády.

 

 

E7/ UŽIJTE SLOVA, KTERÁ NEMAJÍ MNOŽNÉ ČÍSLO (luggage,

       advice, furniture, nonsense, knowledge, news, progress, interest,

       information, rubbish)

 

1.

She made .......... in speaking English.

2.

Before your visit I will give you some .......... about her.

3.

My .......... of geography is very good.

4.

Take out .......... to the litterbin.

5.

They often give me some good .......... .

6.

We will take our .......... into the train.

7.

Here is the evening .......... on TV.

8.

We bought new .......... to our bedroom last month.

9.

My .......... in your happy life is serious.

10.

It is .......... to see a snowman in summer.

 

 

E8/ PŘELOŽTE

 

1.

Tyto ženy jsou učitelky.

2.

Jsem pyšný na tyto děti.

3.

Mnoho rodin je v nových bytech.

4.

To jsou dva dárky pro Davida.

5.

Mají technici v továrnách také hodně práce?

6.

Ta děvčata jsou dobré studentky.

7.

Prodavačky mají hodně práce.

8.

Žáci jsou dosud ve třídě.

9.

Má Susan hezké šaty?

10.

Collinsovi a Hillovi jsou přátelé.

11.

Rajčata jsou na poličce.

12.

Vši jsou menší než mouchy.

13.

Oni jedí vidličkami a noži.

14.

Máš rád sýry?

15.

Zeptej se ho na jeho koníčky.

 

 

Back to the top