NEPŘÍTOMNOST ČLENU, BEZČLENNOST

(ABSENCE OF ARTICLE)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

Žádný člen se obvykle nepoužívá v následujících případech:

 

V obecných tvrzeních u množného čísla počitatelných podstatných jmen a u nepočitatelných podstatných jmen:

 

- Games are popular presents. – Hry jsou oblíbenými dárky.

 

- Children love Christmas. – Děti milují Vánoce.

 

- Cats like milk. – Kočky (obecně) mají rády mléko.

 

 

U generického členu (označuje celou třídu jedinců) u slov MAN, WOMAN. Man - ve významu člověk (jako živý tvor) nebo muž - v protikladu k ženě. Woman - žena, jako protiklad k muži:

 

- Man has been defined as a tool-making animal.

 

- Never was woman so independent as at present.

 

 

V doplňku při popisu zařazení na unikátní místo, úřad, postavení a funkci:

 

- He is president of the Academy of Sciences. He is a president.

 

- She is secretary of our party. She is a secretary.

 

- He was appointed Director of this Institute. He was appointed a director.

 

- He was chef on the Titanic. He was a chef.

 

- He acted as interpreter for the Prime Minister. He acted as an interpreter.

 

- He became lecturer in mathematics at Cambrigde. He became a lecturer.

 

 

V přístavku u určení titulů a hodností:

 

- Daniel Jones, professor in the University of …

 

- Mary, Queen of Scots

 

- the office of vice-president

 

 

U všeobecného použití názvů dní, měsíců, ročních období, svátků, denních jídel, sportů, her, školních předmětů, abstraktních pojmů, látkových a nepočitatelných podstatných jmen:

 

- It is Monday today.

 

- I like summer.

 

- He was born in December.

 

- Children love Easter.

 

- Where do you usually spend Christmas?

 

- I have breakfast at seven a.m.

 

- What do we have for lunch?

 

- It is milk.

 

- This sweater is made of wool.

 

- Fog is dangerous to traffic.

 

- I need money.

 

- Life is short.

 

- Mr. Parker is fond of tennis.

 

- Do you play basketball?

 

- I hate mathematics.

 

- He studies literature.

 

- She likes nature.

 

Ale

 

- I liked the tennis played in 1970s.

 

- The winter of 1997 was very cold.

 

 

Je-li je před podstatným jménem přivlastňovací, ukazovací, tázací nebo neurčité zájmeno, odpadá určitý člen u superlativu a řadové číslovky:

 

- the oldest brother        -           Petr is my oldest brother.

 

- the first car                 -           This first car is new.

 

 

Před názvy barev a jazyků odvozených od přídavných jmen:

 

- the girl in red

 

- Do you speak English?

 

- She is studying French.

 

 

U názvů nemocí:

 

- He suffers from high blood presure.

 

- She suffers from frequent influenza.

 

Někdy tam může být neurčitý člen

 

- She has a cold.

 

- I have a fever.

 

 

V některých frázích popisujících části dne:

 

- by day (za dne, ve dne)                      

 

- by night (za noci)                   

 

- at night (v noci)                                  

 

- at noon (v poledne)                 

 

- all day (celý den)

 

- all night long (po celou noc)    

 

- over night (přes noc)               

 

- tomorrow night (zítra v noci)    

 

- tomorrow evening (zítra večer)

 

- yesterday morning (včera ráno)

 

- on Sunday night (v neděli večer)

 

- till morning (do rána)

 

- from day to day (ze dne na den)

 

- day and night (dnem i nocí)

 

 

U vlastních jmen:

 

- Osobních: Peter, Susan, Burton, Mr.Newman, Doctor Smith, Colonel Brown.

 

- Kterým předchází titul nebo kvázi titul: King Henry VIII, Prince Charles, President Lincoln,

 

  Lord Russel, General Eisenhower, Sir John, Detective Inspector Norton, Nurse Cavell,

 

  Judge L. Campbell, Signor Benedetti.

 

- Označujících členy rodiny: mother, sister, son, aunt.

 

- U názvů světadílů: Europe, Asia, America, Africa, Australia, North Africa, Southern Australia,

 

  Asia Minor. Ale the Antarctic, the Arctic, the Continent - (Europe)

 

- U jednoslovných názvů zemí (i s přívlastkem): Bohemia, France, England, Wales, Scotland, 

 

  Sweden, Italy, Greece, Japan, Brazil, Argentina, Egypt, China, India, West Germany,

 

  Central Spain, Southern France, Ancient Greece.

 

- U názvů ostrovů, hor, zálivů, mysů a jezer v jednotném čísle: Sněžka, Mount Everest,

 

  Mont Blanc, Snowdon, Java, Cuba, Borneo, Lake Ontario, Lake Huron, Loch Ness,

 

  Lago Maggiore, Hudson Bay, Florida Bay, Cape Horn, Cape Cod.

 

- U názvů měst a obcí: New York,  Prague, Kadaň, Radonice, Paris, Sydney.

 

- U názvů ulic, náměstí, parků, mostů, veřejných budov a institucí, když je první složkou

 

  vlastní  jméno: Oxford Street, Wall Street, Petticoat Lane, Hyde Park, Kew Gardens, Regent's

 

  Park, Charles Bridge, Prague Castle, Washington Square, Piccadilly Circus, Harvard University,

 

  Eton College, Covent Garden, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Harrods,

  Windsor Castle.

 

- U jmen nádraží, letišť, stadionů začínajících vlastním jménem: Victoria Station,

 

  London Airport,  Wembley Stadium, Kennedy Airport.

 

 

Ze stylistických důvodů se vynechává člen v různých zvoláních, v telegramech, titulech knih,  v novinových titulcích a pod.:

 

- Tragedy in East End,

 

- Man Shot by Burglar

 

 

V písemné formě se vynechává v případech: Henry VIII, Elizabeth II, World War II, 1st July.

 

 

V následujících výrazech, jsou li použity v abstraktním smyslu zdůrazňujícím funkci:

 

at home                               - doma

 

at school                             - ve škole = na vyučování

 

in the school                        - ve škole (ve školní budově)

 

in bed                                  - v posteli

 

to go to  bed                        - jít spát

 

to go to the bed                    - jít k posteli

 

at table                                - u stolu (připraven k jídlu)

 

at the table                          - u stolu (blízko, poblíž)

 

in court                                - u soudu (na přelíčení)

 

at court                                - u dvora (královského)

 

in the court                          - ve dvoře, v soudní síni

 

in church                             - v kostele = na bohoslužbách

 

in the church                        - v kostelní budově

 

at work                                - v práci

 

at sea                                  - (plavit se) na moři

 

in prison                              - ve vězení (uvězněný)

 

in the prison                         - ve vězení - v budově

 

in hospital                            - v nemocnici (hospitalizovaný)

 

in the hospital                      - v nemocnici (v budově)

 

at college                             - na vysoké škole

 

at university                         - na vysoké škole

 

in town                                - ve městě

 

 

V ustálených slovních spojeních:

 

at home

by day

in love

 

at work

by heart

in hospital

 

at school

by chance

in debt

 

at lunch

by train

in future

 

at night

by sea

in bed

 

at play

in fact

to school

 

at least

in town

to bed

 

at last

in time

to hospital

 

 

V ustálených spojeních dvojic:

 

- arm in arm

 

- hand in hand

 

- day by day                

 

- day and night

 

- from day to day

 

- face to face

 

- from hand to mouth

 

- father and son

 

- husband and wife

 

- from time to time

 

 

Back to the top