PÁD PODSTATNÝCH JMEN

(COMMON CASE OF NOUNS)

 

 

PDF version Menu Grammar

 

  

Ve svém historickém vývoji ztratila angličtina pádové koncovky, takže dnes mají anglická podstatná jména ve skutečnosti pouze dva pády:

VŠEOBECNÝ PÁD (common case) - tvar bez koncovek, který vznikl sloučením 1., 3. a 4. pádu.

PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD (possessive case) -  tvoří se přidáním koncovky -s po apostrofu (boy’s ball).

 

 

VŠEOBECNÝ PÁD (COMMON CASE)

 

Českému nominativu (1.pád), akuzativu (4.pád) a někdy i dativu (3.pád) a instrumentálu (7.pád) odpovídá v angličtině všeobecný pád. Ostatní pády se vyjadřují předložkou:

 

1. pád

:

-

2. pád

:

of, from

3. pád

:

to

4. pád

:

-

6. pád

:

about

7. pád

:

with, by

 

 

1., 3. a 4. pád, které jsou v angličtině vyjádřeny všeobecným pádem, se navzájem liší svým umístěním ve větě. Ztrátou pádových koncovek se stal pevný slovosled anglické věty velmi důležitým:

 

- 1. pád  podstatného jména ve funkci podmětu je v oznamovací větě vždy před určitým

  slovesem,

- jednoduchý (bezpředložkový) 3. pád je před  4. pádem,

- předložkový 3. pád (to) je za 4. pádem.

 

 

1.pád

3.pád

4.pád

MOTHER GAVE

MY WIFE

A PRESENT.

 

MOTHER GAVE

A PRESENT

TO MY WIFE.

1.pád

4.pád

3.pád

 

 

- My parents have a nice house.

- People often talk about their problems.

- We sometimes play with our children.

- Mary loves John. John loves Mary.

- I often travel by train.

- They will do it for me.

- He will give the books to you.

- She will bring Mary the photos.

 

 

Back to the top