PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD PODSTATNÝCH JMEN

– SASKÝ GENITIV (POSSESSIVE CASE OF NOUNS)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

Přivlastňovací pád je jediným pozůstatkem staroanglického skloňování podstatných jmen (tzv. saský genitiv). Používá se u životných podstatných jmen pro označování majitele, vyjádření příslušnosti apod. Odpovídá českému přivlastňovacímu jménu nebo 2. pádu podstatných jmen v přívlastkovém postavení.

 

 

PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD PRO JEDNOTNÉ ČÍSLO

PRAVIDELNÝCH PODSTATNÝCH JMEN A MNOŽNÉ ČÍSLO

NEPRAVIDELNÝCH PODSTATNÝCH JMEN

 

VLASTNÍK’S VLASTNICTVÍ

 

John’s

book

mother’s

 son

my father’s

car

Mary’s

baby

Mrs. Newton’s

children

his friend’s

house

her aunt’s

younger sister

everybody’s

friend

children’s

toys

those men’s

wives

postmen’s

bags

postman’s

bag

the dog’s

name

 

 

PŘIVLASTŇOVACÍ PÁD MNOŽNÉHO ČÍSLA

PRAVIDELNÝCH ŽIVOTNÝCH PODSTATNÝCH JMEN

 

VLASTNÍCI‘ VLASTNICTVÍ

 

boys’

balls

our friends’

families

these girls’

teachers

my sisters’

husbands

students

books

busy managers

problems

 

  

POZNÁMKY:

 

1. Výslovnost přípony ‘s se řídí stejnými pravidly jako tvorba  množného čísla podstatných jmen:

 

- clerk’s     [kla:ks]

- lady’s     [leidiz]

- Fox’s     [foksiz]

- friend’s     [frendz]

- boy’s     [boiz]

 

 

2. U složených pojmenování a složených podstatných jmen se dává  ‘s až na konec:

 

- my nice little sister’s doll

- commander-in-chief’s decision

- Peter Brown’s firm

- our lazy spoilt son Philip’s bike

- lovely and friendly girls’ smiles

 

 

3. U vlastních jmen typu Liz, James, Dickens, Jones apod. se vyskytuje dvojí pravopis

    a výslovnost:

 

- Dickens' books  [’dikinz]

- Dickens’s books  [‘dikinziz]

 

 

4. U podstatných jmen zakončených na jinou sykavku než [z] může být v písemné formě jak

    nulový genitiv tak ‘s. Výslovnost je vždy [iz].

 

- my boss name

- my boss’s name

 

 

5. Přivlastňovací pád vlastního, příbuzenského jména nebo jména označujícího řemeslníka,

   obchodníka, podnikatele, ... může vyjadřovat místo pobytu, budovu, provozovnu, obchod,

   školu, banku apod.:

 

- at my uncle’s (place)  -  u strýce

- a butcher’s (shop)  -  řeznictví

- at the butcher’s (shop)  -  u řezníka

- at the greengrocer’s (shop)  -  u zelináře

- Lloyd’s (bank)

- St.Paul’s (cathedrale)

 

 

6. Přivlastňovací pád se může použít i pro neživotná podstatná jména - výrazy času, míry,

    vzdálenosti, hodnoty a pod.

 

- three days holiday  -  třídenní dovolená

- a two hours walk  -  dvouhodinová procházka

- a five miles distance  -  pětimílová vzdálenost

- tomorrow’s newspaper  -  zítřejší noviny

 

 

7. Přivlastňovací pád můžeme použít i pro neživotná podstatná jména - názvy ročních období,

    měsíců, dnů, výrazy SUN, MOON, EARTH, WORLD

 

- last summer’s holiday

- April’s showers

- the suns rays

- the world’s end

- the moon’s light

 

 

PŘEDLOŽKOVÝ GENITIV S PŘEDLOŽKOU OF

 

Používá se:

 

- pro označení příslušnosti a vlastnictví  u  neživotných podstatných jmen

- pro označení části většího celku

- u údajů o množství a váze

- u podstatných jmen označujících zeměpisné pojmy

 

 

VLASTNICTVÍ OF VLASTNÍK

 

the roof

of

the house

the ceiling

of

the room

the name

of

the school

the colour

of

this flower

the days

of

the week

the months

of

the year

a large part

of

the country

a lot

of

books

the city

of

New York

the state

of

California

the United States

of

America

the river

of

Nile

a bottle

of

milk

a cup

of

coffee

a piece

of

paper

a bunch

of

flowers

one kilogram

of

apples

a pound

of

flour

 

 

POZNÁMKY:

 

1. S místními názvy a názvy organizací se používá ’S i OF:

 

- Scotland’s population  =  the population of Scotland

- world’s population  =  the population of the world

- Prague’s sights  =  the sights of Prague

- the firm’s name  =  the name of the firm

 

2. Pro podstatná jména s rozvitým přívlastkem používáme pouze OF:

 

- What’s the man’s name?

- What is the name of the man next to Lynn’s husband?

 

 

Back to the top