PODSTATNÉ JMÉNO VE FUNKCI PŘÍDAVNÉHO

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

Většina anglických podstatných jmen má vlastnost změnit se před jiným podstatným jménem ve jméno přídavné, aniž by došlo ke změně v pravopise. Tento jev se jmenuje konverze a vyskytuje se i u jiných slovních druhů.

 

 

summer

podstatné jméno „léto

holidays

podstatné jméno „prázdniny

summer holidays

„letní prázdniny“

 

love

podstatné jméno „láska

story

podstatné jméno „příběh

love story

„milostný příběh“

 

 

Takovéto podstatné jméno nemusí být do češtiny překládáno vždy jménem přídavným.

 

  birthday party  oslava narozenin
  tea cup  šálek na čaj
  biology test  test z biologie
  gift shop  obchod s dárky
  carol concert  koncert, na kterém se zpívají koledy
  dinner belt  zvonek svolávající k obědu
  piano teacher  učitel klavíru

 

 

Back to the top