UKAZOVACÍ ZÁJMENA

(DEMONSTRATIVE PRONOUNS)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

  

Překládáme je volně jako TEN, TA, TO, TITO, TYTO. Rozlišujeme dvě ukazovací zájmena:

 

 

THIS [*is ]

tento, tato, toto

THESE [*i:z ]

tito, tyto

THAT [*Ft]

tamten, tamta, tamto

THOSE [*cuz]

tamti, tamty

 

 

THIS, THESE      - poukazují na osoby a věci, které jsou prostorově i časově bližší -

                            doslovně TENTO, TATO, TOTO, TITO, TYTO.

 

THAT, THOSE     - odkazují na něco, co je prostorově i časově vzdálenější -

                            doslovně TAMTEN, TAMTA, TAMTO, TAMTI, TAMTY.

 

 

POZNÁMKY

 

1.

Úlohu ukazovacího zájmena plní i určitý člen.

 

- The man is old.  (Ten muž je starý.)

 

 

2.

Našemu "TO" v odpovědi či odkazu na předešlou větu odpovídá obvykle

 

jednoduché "IT".

 

- What is this?

 

- This is a book.

 

- It is a book.

 

 

3.

Zvláštní vazby se zájmeny THIS, THAT:

 

- this morning (dnes ráno)

 

- this afternoon (dnes odpoledne)

 

- this week, month, year (tento týden, měsíc, rok)

 

- in this country (u nás - v této zemi)

 

- at that (ještě k tomu …)

 

- That is right. That's right.  (To je v pořádku.)

 

- That's all. (To je všechno.)

 

- That's it. (To je ono.)

 

 

4.

Má-li stejné podstatné jméno v následující větě jiného majitele, nahradí se zájmenem THAT, THOSE ve vazbě s předložkou OF.

 

- I would like to see your hands and those of your schoolmates.

 

        (Rád bych viděl tvoje ruce i ruce tvých spolužáků.)

 

- Susan's doll is more beautiful than that of Lucy.

 

        (Zuzančina panenka je hezčí než Lucčina.)

 

  

Back to the top