OSOBNÍ ZÁJMENA (PERSONAL PRONOUNS)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

  

 

Osobní zájmena mají v angličtině na rozdíl od češtiny pouze dva tvary pro našich sedm pádů (pády vyjadřujeme pomocí slovosledu věty a předložek) - podmětový (subjektový) pád, který odpovídá našemu 1. pádu a předmětový (objektový) pád, který používáme pro ostatní pády, tedy stojí-li osobní zájmeno v předmětu, a to i po předložce.

 

 

 

Podmětový

(subjektový) pád

Předmětový

(objektový) pád

1. os. j. č. - JÁ

I

me

2. os. j. č. - TY

you

you

3. os. j. č. muž. rod - ON

he

him

3. os. j. č. žen. rod - ONA

she

her

3. os. j. č. stř. rod - ONO

it

it

1. os. mn. č. - MY

we

us

2. os. mn. č. - VY

you

you

3. os. mn. č. - ONI

they

them

 

 

POZNÁMKY

 

1.

Zájmeno I se píše vždy jako velké písmeno.

 

 

2.

Angličtina má tzv. PŘIROZENÝ ROD. To znamená, že zájmena "HE" a "SHE" používáme,

  

mluvíme-li o lidech, u zvířat pouze jsme-li si jisti, že jde o samce (HE) nebo samičku

 

(SHE). Při odkazování na věci, abstraktní pojmy, zvířata atp. v jednotném čísle

  

používáme zájmeno IT (nerozlišujeme rod).

 

- This is my mother. She is a doctor.

 

- This is my father. He is a manager.

 

- This is my book. It is new.

 

 

2.

V současné angličtině se tvary I, he, she používají pouze bezprostředně před

 

slovesem, v jiných případech se běžně používají tvary me, him, her.

   

Platí to i pro zvolací věty.

 

- It's me. (To jsem já.)           

 

- That's him. (Tamto je on.)

 

- Not me! (To tedy ne! Já nikdy!)

 

 

3.

Po BUT, AS, THAN bývá obvykle podmětový (subjektový) pád, po EXCEPT a LIKE

 

předmětový (objektový pád).

 

- She is as old as I.                 

 

- I don't want to be like him.

 

 

4.

Zájmeno "IT" se často používá ve funkci neosobního podmětu, ve funkci tzv.

   

přípravného podmětu a v ustálených spojeních.

 

- It is raining. (Prší.)                 

 

- It is cold. (Je chladno.)           

 

- It is Sunday tomorrow. (Zítra je neděle.)

 

- It is difficult to say yes or no. (Je těžké říci ano nebo ne.)

 

   

Back to the top