ZVRATNÁ A ZDŮRAZŇOVACÍ ZÁJMENA

- EXERCISES

 

 

Back to the lesson PDF version Menu Grammar

 

 

 E1/ DOPLŇTE PODLE VZORU:

 

1.

I enjoyed myself very much.

2.

That cat is going to hurt - .

3.

My mother bought - a new dress.

4.

Please, Billy and Tom, behave - .

5.

He cut - when he was shaving.

6.

We are not happy - .

7.

The wound will heal - .

8.

I hurt - with my knife.

9.

You enjoyed - at the party.

10.

She must excuse - .

11.

Children looked at - in the mirror.

12.

He made - understood in English.

13.

They saved - by eating octopus.

14.

I burnt - with my lighter.

15.

We could look after - .

16.

Did she call - ?

17.

You did not fool - .

18.

He was not - .

 

 

E2/ DOPLŇTE PODLE VZORU:

 

1.

We cannot help you ourselves.

2.

Will he - do it?

3.

I - saw the star.

4.

They built their house - .

5.

You - were not sure.

6.

She took care of the baby - .

7.

They - went to France.

8.

Did you write this story - ?

9.

I did not do so badly - .

10.

The cuckoo does not build its nest - .

11.

She must cook it - .

 

 

E3/ PŘELOŽTE:

 

1.

Sám učitel to nevěděl.

2.

Sám to neuděláte.

3.

Dveře se samy od sebe otevřely.

4.

Musím se omluvit, že přicházím pozdě.

5.

Počínejme si jako doma!

6.

Dorozuměla se anglicky.

7.

Bavte se tam dobře!

8.

Oni sami to viděli.

 

 

E4/ PŘELOŽTE POMOCÍ "ALONE" (SÁM):

 

1.

Když jsem se probudil, byl jsem tam sám.

2.

Nenechávej ho samotného.

3.

Jel tam sám.

4.

Seděli a čekali jsme tam sami.

5.

Pracuji rád sám.

6.

Chtěla bys to napsat sama?

 

 

E5/ PŘELOŽTE POMOCÍ "EACH OTHER":

 

1.

Vzájemně se kritizovali.

2.

Neměli by proti sobě bojovat.

3.

Potom se navzájem omluvili.

4.

Neodvážili se na sebe podívat.

5.

Dávali si nesnadné otázky.

6.

Známe se už dlouho.

7.

Ti dva si nikdy neporozumí.

8.

Žili odloučeni od sebe.

9.

Přáli jsme si mnoho úspěchů.

 

 

E6/ PŘELOŽTE:

 

1.

Včera jsem si koupil nový kabát.

2.

Vezměte si tyto peníze a kupte si nějaký oběd.

3.

Janet vždycky mluví o sobě.

4.

Je nemocný a nemůže si vařit.

5.

Často se sám sebe ptám na tuto otázku.

6.

Udělal si oběd.

7.

Jsem na sebe rozzlobený.

8.

Kluci si staví loď.

9.

Často si ze sebe děláme legraci.

10.

Ocitl se v krásné, velké místnosti.

 

 

E7/ DOPLŇTE VHODNÝ TVAR ZÁJMENA:

 

1.

Mark and Janet know - very well.

2.

The lovers looked at - and smiled.

3.

Finally, the businessman introduced - .

4.

They helped - .

5.

Children, behave - .

6.

I - went to the north of Scotland.

7.

I was - in the flat.

8.

Ask the woman - .

9.

We admired - .

10.

He shouldn't have left the baby - .

11.

We - repaired it.

 

 

E8/ PŘELOŽTE:

 

1.

Potřebuješ pomoci, nebo to můžeš udělat sám?

2.

Margaret myslí jenom na sebe.

3.

Ne, nekoupil jsem to. Udělal jsem to sám.

4.

Bydlí sama ve starém domě.

5.

Pozdravili jsme se a představili jsme se.

6.

Tento kufr je těžký. Nemohu ho sám unést.

7.

Podívala se na sebe do zrcadla.

8.

Moje sestřenice Jana si plete svetr.

9.

Oběd je hotov. Přijďte a poslužte si.

10.

Koupila lahvičku parfému pro svou sestru a ještě jednu pro sebe.

 

 

 Back to the top