RECIPROČNÍ ZÁJMENA (RECIPROCAL PRONOUNS)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

  

Reciproční - vespolná zájmena představují dvě dvojice, mezi kterými je velmi jemný významový rozdíl. Vyjadřují vzájemnost nějakého děje nebo stavu (jeden druhému, navzájem).

EACH OTHER se vztahuje spíše na dvě nebo více osob, které chápeme jako jednotlivce. Má osobnější význam.

 

ONE ANOTHER se používá přednostně, když jde o více než dvě osoby. Často se vyskytuje v příkazech, rozkazech, neurčitkových vazbách.

 

Tato zájmena odpovídají našemu zvratnému objektovému “SE”, “SI” (Už dlouho jsme se neviděli.). Dvojice jsou pevně sevřeny a musí následovat těsně po sobě. Předložka se klade před první člen.

Zájmena each other a one another se používají i v přivlastňovacím pádu.

 

- John and Mary love each other.

- They know one another very well.

- We see each other every week.

- Love one another.

- They helped each other.

- They don’t talk to each other.

- They read each other’s homework.

- We have forgotten each other’s names.

- They put the tables beside one another.

  

   

Back to the top