RECIPROČNÍ ZÁJMENA - EXERCISES

 

 

Back to the lesson PDF version Menu Grammar

 

 

E1/ PŘELOŽTE POMOCÍ "EACH OTHER":

 

1.

Vzájemně se kritizovali.

2.

Neměli by proti sobě bojovat.

3.

Potom se navzájem omluvili.

4.

Neodvážili se na sebe podívat.

5.

Dávali si nesnadné otázky.

6.

Známe se už dlouho.

7.

Ti dva si nikdy neporozumí.

8.

Žili odloučeni od sebe.

9.

Přáli jsme si mnoho úspěchů.

 

 

Back to the top