TÁZACÍ ZÁJMENA (INTERROGATIVE PRONOUNS)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

Tázací zájmena jsou who, whose, what, which.

 

WHO, WHOM

 

Who (kdo) se vztahuje pouze na osoby, objektový pád je whom, který se v dnešní hovorové a někdy i psané angličtině často nahrazuje tvarem who, před kterým ale nesmí stát předložka. Přivlastňovací pád má tvar whose (čí).

 

- Who is it? (Kdo to je?)

- Who saw him? (Kdo ho viděl?)

- Whom did you see? (Koho jsi viděl?)

- Who(m)are you waiting for? (Na koho čekáš?)

- I don’t know to whom to give it. (Nevím, komu to mám dát.)

- I don’t know who to give it to. (Nevím, komu to mám dát.)

- Whose house is that? (Čí je to dům?)

 

WHAT

 

What (co, jaký) se vztahuje na věci a nemění se v pádě.

 

- What is that? (Co je to?)

- What will people say? (Co řeknou lidé?)

- What is your name? (Jak se jmenujete?)

- I don’t know what is what. (Nevím, co je co.)

- What are you thinking of? (Na co myslíte?)

- What is that for? (Na co to je?)

- What difference does it make? (Jaký je v tom rozdíl?)

 

What se dále používá např.:

 

Ve zvolacích větách:

- What a nice day! (To je ale krásný den!)

- What a shame! (To je ale ostuda!)

- What nonsense! (Jaký nesmysl!)

 

V různých idiomatických spojeních:

- What about going to the theatre? (Co kdybychom šli do divadla?)

- What was it like? (Jaké to bylo?)

- What is the use of it? (Jaký to má smysl?)

 

WHICH

 

Which (který, kdo z určitého počtu) se vztahuje na osoby i věci. Nemění se ani v pádě ani v čísle.

 

- Which house is that? (Který je to dům?)

- Which player is that? (Který je to hráč?)

- I don’t know which one you mean. (Nevím kterého myslíte.)

- Which number are you referring to? (Které číslo máte na mysli?)

- Here are two photos, which do you want? (Tady jsou dvě fotografie, kterou z nich chceš?)

 

 

TÁZACÍ ČÁSTICE HOW, WHEN, WHERE, WHY

 

Pro tvorbu otázek často používáme i tázací částice how (jak), when (kdy), where (kde) a why (proč).

 

- How does she like it? (Jak se jí to líbí?)

- When will you come back? (Kdy se vrátíš?)

- Where have you bought it? (Kde jste to koupili?)

- Where are you going? (Kam jdeš?)

- Why don’t you do it? (Proč to neuděláš?)

 

  

Back to the top