TÁZACÍ ZÁJMENA - EXERCISES

 

 

Back to the lesson PDF version Menu Grammar

 

 

E1/ DOPLŇTE WHO, WHOSE

 

1.

- is knocking at the door?

2.

Do you wonder - house that is?

3.

- song won the contest?

4.

- are these books? They are mine.

5.

- broke that window?

6.

- are you writing to?

7.

- is the newspaper?

8.

- understands me?

9.

What a beautiful motorcycle! - is it?

10.

- money are you spending?

11.

- can dance well?

12.

- has got a dog?

13.

- are these flowers?

14.

And - is that girl?

15.

I wonder - these people are.

16.

- are your friends?

17.

- car is that?

18.

- did you like best?

 

 

E2/ DOPLŇTE WHICH, WHAT, WHO, WHOSE

 

1.

- is your favourite actor?

2.

- bike is this? It belongs to my uncle from Sweden.

3.

- bus goes to the centre? Number 2 or 4?

4.

- was your holiday like?

5.

- of these three singers is the best?

6.

- kind of film do you prefer?

7.

- way shall we go? To the countryside or to the city?

8.

- are you waiting for?

9.

- are these books? They are mine.

10.

- is yours? The bike or the Opel?

11.

- is this called? It is a bridle.

12.

There are some of my records. - one do you prefer?

13.

- do you want for your birthday?

14.

- is the use of this?

15.

- is his job? He is a dentist.

16.

- coat was he wearing? Are you sure it was not mine?

17.

- doesn't speak German?

18.

- is my glass?

19.

- is your friend?

20.

- do you read?

 

 

E3/ PŘELOŽTE

 

1.

Jakou barvu máš rád?

2.

Na co to chceš?

3.

Který z těchto chlapců je mladší?

4.

Koho vidíš?

5.

Kdo z vás to jedl?

6.

Kterou knihu máš nejraději?

7.

Kdo ti to řekl?

8.

Komu jsi psal?

9.

Čí je tento dům?

10.

O čem sníte?

11.

Koho jsi slyšel?

12.

Co vám chutná lépe, káva nebo čaj?

13.

Co chtěli?

14.

Které hry hrajete?

15.

Kdo platí?

16.

Kdo z vás mluví anglicky?

17.

Čí je to chlapec?

18.

Které z dětí je doma?

19.

Co je horší, cigarety nebo alkohol?

20.

Co tu pěstujete?

 

 

E4/ PŘELOŽTE

 

1.

Jak se jmenuješ?

2.

Kdo je ten muž?

3.

Kde je nejbližší pošta?

4.

Proč jsi vždycky unavený?

5.

Kdy máš narozeniny?

6.

Kterou barvu máš nejradši?

7.

Jak se píše (speluje) Shakespeare?

8.

Kolik peněz máš v kapse?

9.

Jak často chodí k zubaři (on) ?

10.

Čí je tato kniha?

11.

Kolik britských básníků znáš?

12.

Co měl na sobě včera?

13.

V kterém domě bydlí ? (oni)

14.

Pro koho je ten dárek?

15.

Odkud je tvůj přítel?

16.

Do kdy musíme udělat ten úkol?

17.

Jak daleko je Edinburgh od Londýna?

18.

Jak dlouho trvá ta cesta autem ?

19.

Jak vypadá tvoje sestra?

20.

O jakém autě mluvíš? (autě koho)

21.

Kolik stojí cesta z Prahy do Londýna?

22.

Co jsi dnes měl k snídani?

23.

Který film jsi s ním viděl v sobotu?

24.

Kdo tě navštívil o víkendu?

25.

Kdy jsi se narodil?

26.

Kam jeli na vánoce?

27.

Jak dlouho jsi byl u nich?

28.

Proč jsi mi včera nezavolal?

29.

Jaká byla ta zkouška?

30.

Čí auto jsi si minulý týden půjčil?

31.

O čem byla jeho přednáška?

32.

S kým jsi loni jel do Itálie?

33.

Jak dlouho jsi se včera ráno učil anglicky?

34.

Ve kterém městě žila jako dítě?

35.

Z jakého domu (čí byl ten dům, ze kterého) ukradli ty peníze?

36.

Kam musíš jít na tu zkoušku?

37.

Kdy můžeš přijít na oběd?

38.

Kolik peněz jsi mu musel dát?

39.

Proč jsi nemohl udělat ten úkol?

40.

Kolik přátel jsi si směl pozvat na ten večírek?

41.

Kolik je v listopadu dní?

42.

Kolik piva včera večer vypili?

43.

Kolik mouky budeš potřebovat na ten koláč?

44.

Kolik dní tady budeš moci s námi strávit?

45.

Kolik hodin denně musí cvičit na klavír ? (on)

46.

Která z těchto tří knih je ta nejzajímavější?

47.

Která z těchto odpovědí je správná?

48.

Který z tvých studentů má největší slovní zásobu?

49.

Který z tvých přátel ti půjčí ty peníze?

50.

Který z jeho koní běhá nejrychleji?

51.

Které z jejich písniček budou zpívat na příštím koncertu?

52.

Kteří z učitelů v této škole učí v pondělí?

53.

Které z mých přátel bys rád poznal?

54.

Kterého z mých přátel bys nejraději poznal?

55.

Kterým ze svých kamarádů dáš dárek k těmto vánocům?

56.

S kterým z jeho dvou bratrů jsi jel loni do Ameriky?

57.

O kterém z těchto malířů píše svou knihu? (on)

58.

O kterém ze svých synů nejčastěji mluví? (ona)

 

 

E5/ PŘELOŽTE

 

1.

Víš, kdo telefonoval, zatímco jsem tady nebyl?

2.

Chci slyšet, co se stalo minulou sobotu.

3.

Nevěděl jsem, co chce udělat. (on)

4.

Viděl jsi, kolik cigaret včera večer vykouřila?

5.

Můžeš mi říci, kolik je hodin?

6.

Neví, kdy přijedou. (on)

7.

Můžeš mi říci, kde bydlí ? (ona)

.8.

Rád bych slyšel, kolik zaplatil za svůj nový kabát.

9.

Víš, jak často vídá její rodiče ? ( on)

10.

Musíme se jí zeptat, jak dělá takové dobré polévky.

11.

Slyšel jsi, co řekl ?

12.

Neviděl jsem, co ti dal.

13.

Nechápu, proč tolik pije. (ona)

14.

Musíš se ho zeptat, co potřebuje. (on)

15.

Nevěřím tomu, co říká. (ona)

16.

Dnes jsem koupila tyto dva svetry. Nevím, který si vezmu dnes večer.

17.

Má dvě auta. Nevím, které má raději. (ona, ona)

18.

Mluví třemi jazyky. Nevím, kterým mluví nejlépe. (on)

19.

Mám tři z jeho desek. Kterou si chceš půjčit?

20.

Víš, o čem je tato kniha?

21.

Můžeš se ho zeptat, pro koho je tento dárek?

22.

Musíme zjistit, který den přijede. (on)

23.

Nevím, v jakém jazyce byl ten film.

24.

Nechtějí mi říci, o čem si povídali.

25.

Můžeš mi říci, komu píšeš ten dopis?

26.

Viděl jsi, do jaké tašky dala to víno?

27.

Jde se jich zeptat, ze kterého jsou města. (on)

28.

Řekni mi, s jakou společností pracuješ

29.

Řekni mi, v jaké kapitole jsi to viděl..

30.

Neviděl jsem, z jaké místnosti vyšel.

31.

Ona chce vědět, čí jsou tyto brýle.

32.

Mohu se tě zeptat, na čí fotografie se díváš?

33.

Víš, čí  jsou tyto peníze?

34.

Jdu se ho zeptat, čí auto si půjčil.

35.

Musíme zjistit, čí jsou tyto klíče.

36.

Čí jsou tyto klíče?

37.

Cožpak nechceš vědět, čí článek čtu?

38.

Prosím tě, řekni mi, čí je tento deštník.

39.

Čí je tento deštník?

40.

A teď máme sto vět. Která byla nejtěžší?

 

 

Back to the top