ZÁJMENO OTHER, ANOTHER

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

ZÁJMENO OTHER BEZ URČITÉHO ČLENU

 

Zájmeno OTHER bez určitého členu má význam JINÝ, DALŠÍ, JEŠTĚ JEDEN, JINÍ, DALŠÍ.

 

1.    Před počitatelným podstatným jménem v  jednotném čísle má tvar ANOTHER (spojení neurčitého členu + OTHER).

      - I need another book.

      - Potřebuji jinou knihu. (Ne tu, kterou mám.)

      - Potřebuji další knihu. (ještě jednu)

 

2.    Před počitatelným podstatným jménem v množném čísle má tvar OTHER.

      - I need other books.

      - Potřebuji jiné knihy. (Ne ty, které mám.)

      - Potřebuji další knihy (ještě víc)

 

3.    Před nepočitatelným podstatným jménem používáme tvar SOME OTHER.

      - I have some other work.

      - Mám jinou práci.

      - Mám ještě další práci.

 

4.    Přidáním –S se zájmeno OTHER změní na podstatné jméno OTHERS=JINÍ.

      - Some people like reading and others like watching TV.

      - Někteří lidé rádi čtou a jiní se rádi dívají na televizi.

        (Ale existují ještě další skupiny lidí, kteří rádi malují, sportují, vaří, spí …)

 

 

ZÁJMENO OTHER S URČITÝM ČLENEM

 

Zájmeno OTHER ve spojení s určitým členem používáme v situaci, kdy je možný výběr pouze ze dvou možností.

 

THE OTHER     = ten druhý

                        = ti ostatní

 

This boy is clever but the other one isn’t.

     Tento chlapec je chytrý, ale ten druhý chlapec není. (Jsou jenom dva!!)

My children are good but the other children aren’t.

     Moje děti jsou hodné, ale ostatní děti nejsou.

Přidáním –S  k THE OTHER se zájmeno změní na podstatné jméno THE OTHERS=OSTATNÍ:

 

My children are good but the others aren’t.

     Moje děti jsou hodné, ale ty ostatní ne.

 


REKAPITULACE

 

Zájmeno OTHER

Bez určitého členu

(více možností)

S určitým členem

(jenom dvě možnosti)

s podstatným jménem

v jednotném čísle

another book

(jiná, další, ještě jedna kniha)

the other book

(ta druhá kniha – ze dvou)

s podstatným jménem

v množném čísle

other books

(jiné, další knihy)

the other books

(ty ostatní knihy)

s nepočitatelným

podstatným jménem

some other work

(jiná, další práce)

the other work

(ta druhá práce – ze dvou)

s koncovkou –s

(změna na podstatné jméno)

others

(jiní)

the others

(ostatní, ti druzí)

 

  

Back to the top