ZÁJMENO ONE, ONES

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

  

  

ONE je nejenom číslovka, ale má i jiné funkce.

 

1.    Má funkci neurčitého podmětu v českém významu člověk, lidé, my, vy, … Přivlastňovací

pád má tvar ONE'S. Takovéto ONE má trochu knižní a formální nádech, v hovorové angličtině se podle situace dává přednost výrazům WE, YOU.

 

- One must often admit that one is wrong. - Člověk musí často připustit, že se mýlí.

- One cannot know everything. - Člověk nemůže vědět všechno.

- It is enough to kill one. - To by člověka mohlo i zabít.

- One must do one's duty. - Každý si musí plnit svou povinnost.

- We must do our duty. - Každý si musí plnit svou povinnost.

 

2.    Zastupuje podstatné jméno, které by se muselo opakovat dvakrát ve stejné větě nebo ve

větách následujících po sobě. Ve skutečnosti zde má funkci ukazovacího zájmena, někdy i zesíleného. (Open the door on the left, the one with a key in it. - Otevři dveře vlevo, ty s tím klíčem.)   

 

3.    Používá se po přídavných jménech a zájmenech THIS, THAT, WHICH, THE OTHER,

ANOTHER. Po množném čísle THESE, THOSE se často vynechává, po OTHERS a THE OTHERS se vynechává vždy. Používá se proto, aby se nemuselo opakovat předešlé počitatelné podstatné jméno. Chybí-li přídavné jméno, one(s) se často vynechává po superlativech, někdy i po this, that.      

 

- I have old books and new ones. - Mám staré knihy i nové.

- Do you want this pencil or that one? - Chcete tuhle tužku nebo tamtu?

- I don't like this tie, I want the other one. - Tahle vázanka se mi nelíbí, chci tu druhou.

- Will you wear these shoes or those? - Obuješ si tyhle boty nebo tamty?

 

 

I like

this

(blue)

sweater

 

this, that

(blue)

one

 

this, that

-

(one)

 

a

blue

one

 

the

blue

one

 

a

darker

one

 

the

darkest

(one)

 

the

-

one in the shop-window

 

-

-

one with long sleeves

 

Which

-

(one) would you prefer?

 

 

 

 

I like

these

(blue)

sweaters

 

these, those

blue

ones

 

these, those

-

(ones)

 

-

blue

ones

 

some

blue

ones

 

the

blue

ones

 

-

darker

ones

 

the

darkest

(ones)

 

the

-

ones in the shop-window

 

-

-

ones with long sleeves

 

Which

-

(ones) would you prefer?

 

  

Back to the top