ZÁJMENO ELSE 

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

          Else je částice, kterou řadíme k neurčitým zájmenům. Připojuje se k tázacím a neurčitým zájmenům a příslovcím. Nedá se skloňovat a nemění se ani v čísle. Překládáme ho jako „JEŠTĚ, JINÝ“.

 

 

- who else

kdo jiný, kdo ještě

- what else

co jiného, co ještě

- which else

který ještě

- somebody else

někdo jiný

- something else

něco jiného

- anybody else

kdokoliv jiný

- anything else

cokoliv jiného

- nobody else

nikdo jiný

- where else

kde jinde, kam ještě

- how else

jak jinak

 

Who else will come?

Anything else? No, thanks.

I need to buy something else for my children.

There was nobody else in the waiting room.

  

 

Back to the top