ZÁJMENA MUCH, MANY, LITTLE, FEW

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

  

Pro správné vyjádření množství je potřebné rozeznávat počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, protože množství se vyjadřuje rozdílně. Počitatelná podstatná jména jsou ta, která tvoří množné číslo.

 

 

PODSTATNÁ JMÉNA  

HODNĚ, MNOHO

MÁLO

počitatelná

many

few

nepočitatelná

much

little

 

 

many friends

few friends

much money

little money

many books

few books

much time

little time

many houses

few houses

much water

little water

 

 

POZNÁMKY

 

České výrazy HODNĚ, MÁLO jsou spojeny s druhým pádem podstatného jména. Pro anglické výrazy MANY, MUCH, FEW, LITTLE to neplatí (nepoužíváme předložku OF).

 

Ve významu HODNĚ, MNOHO se v kladných oznamovacích větách dává přednost výrazům A LOT OF, PLENTY OF, které můžeme použít před počitatelným i nepočitatelným podstatným jménem. V tázacích a záporných větách používáme vždy MANY, MUCH.

- Mary has a lot of books. = Mary has many books.

- Mary has not many books.

- Has Mary many books?

- We have a lot of time today. = We have much time today.

- We have not much time today.

- Have we much time today?

 

 

Přidáním neurčitého členu před FEW a LITTLE se mění jejich význam:

 

FEW = málo

>

A FEW = několik

LITTLE = málo

>

A LITTLE = troch

 

- I have few pencils.

Mám málo tužek.

- I have a few pencils.

Mám několik tužek.

- There is little milk in the bottle.

V láhvi je málo mléka.

- There is a little milk in the bottle.

V láhvi je trochu mléka.

 

 

LITTLE a FEW vyjadřují, že je něčeho pro nějaký účel málo.

- I have got little time today. I can’t go with you.

A LITTLE a A FEW vyjadřují, že něčeho není sice příliš, ale na něco to stačí.

- I have got a little money. Let’s go to a restaurant.

 

 

DALŠÍ PROBLÉMY

 

 

Počitatelná podstatná jména

Nepočitatelná podstatná jména

Příliš (mnoho)

TOO MANY

TOO MUCH

Tolik

SO MANY

SO MUCH

 

   

Back to the top