ČÍSLOVKY – DATUM, LETOPOČET, DESETILETÍ

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

 

DATUM V ANGLIČTINĚ

 

Můžeme ho vyjádřit dvěma způsoby:

 

10th (of) APRIL, 1975

  čteme the tenth of April, nineteen seventy-five

APRIL 10th, 1975

  čteme  April the tenth, nineteen seventy-five

 

 

Určitý člen před řadovou číslovkou a předložku OF před názvem měsíce nepíšeme, ale vždycky je musíme říct. Názvy měsíců píšeme vždy s velkým písmenem a v obecném významu bez členu.

 

 

January  -  leden

July  -  červenec

February  -  únor

August  -  srpen

March  -  březen

September  -  září

April  -  duben

October  -  říjen

May  -  květen

November  -  listopad

June  -  červen

December  -  prosinec

 

 

Otázka na datum:  What is the date today?

 

S úplným datem se váže předložka ”ON”:

 

I was born on March 5th, 1980.

It happened on July 10th, 1970.

They will come on 1st November, 2006.

 

  

VYJÁDŘENÍ LETOPOČTU

 

Vyjádření letopočtu: V hovořeném projevu čteme letopočet jako dvě dvojčíslí. Roky  před naším  letopočtem se označují B.C. (before Christ), náš letopočet A.D. (Anno Domini) - 45 B.C., 1900 A.D.

 

1998 - nineteen ninety-eight

1066 - ten sixty-six

 

ale  1805 - eighteen hundred and five nebo eighteen oh five

 

863 - eight (hundred and) sixty-three

 

Ve 21. století převažuje čtení letopočtů v podobě celých číslovek (i se spojkou and):

 

2002 - two thousand and two

2025 - two thousand and twenty-five

 

  

VYJADŘOVÁNÍ DESETILETÍ

 

Před označením desetiletí stojí vždy určitý člen. Pro upřesnění  desetiletí a století používáme výrazy EARLY – na počátku, MID – uprostřed a LATE – na konci. Názvy desetiletí používáme i tehdy, když mluvíme o věku lidí. Před číslovkou je potom místo členu přivlastňovací zájmeno.

 

the 60s (čteme the sixties) – 60. léta

the 1960s (čteme the nineteen sixties) – 60. léta 20. století

the 1900s (čteme the nineteen hundreds) – 20. století

the twenties – dvacátá léta

in the 1850s – v 50. letech 19. století

in the 1970s – v 70. letech 20. století

in the early 60s – na počátku 60. let

in the mid 1940s – v polovině 40. let 20. století

in the late 19th century – koncem 19. století

He is in his 20s. (Je mu mezi 20 a 30.)

She’s in her mid 40s. (Je jí kolem 45 let.)

I’m in my teens. (Jsem „náctiletý“.)

  

 

Back to the top