ČÍSLOVKY - DATUM - EXERCISES

 

 

Back to the lesson PDF version Menu Grammar

 

 

E1/ PŘELOŽTE

 

1.

sedmnáctého října

16.

pátého února

2.

třicátého června

17.

sedmnáctého května

3.

třicátého prvního března

18.

jedenáctého srpna

4.

dvacátého druhého srpna

19.

devátého července

5.

čtrnáctého listopadu

20.

třetího prosince

6.

šestnáctého září

21.

devatenáctého září

7.

osmého listopadu

22.

desátého května

8.

desátého července

23.

třináctého ledna

9.

desátého září

24.

dvacátého devátého března

10.

dvacátého osmého června

25.

čtrnáctého dubna

11.

dvacátého sedmého prosince

 

 

12.

dvacátého října

 

 

13.

desátého dubna

 

 

14.

třináctého ledna

 

 

15.

dvanáctého června

 

 

 

 

E2/ ČTĚTE DATA A PŘEPIŠTE JE PODLE VZORU

 

9. 6. 1951 – 9th June 1951

 

1.

24. 6. 1991

7.

15. 2. 1899

2.

3. 4. 1963

8.

19. 12. 1970

3.

12. 10. 1831

9.

11. 3. 1984

4.

31. 1. 1952

10.

6. 9. 2004

5.

16. 7. 1901

11.

3. 11. 1796

6.

21. 6. 2002

12.

29. 8. 1937

 

 

E3/ ČTĚTE LETOPOČTY

 

1.

1848

5.

1673

2.

1918

6.

2010

3.

1752

7.

1989

4.

1490

8.

1993

 

 

E4/ PŘEČTĚTE

 

1.

the 60s

5.

the 1700s

2.

the 20s

6.

in the 1970s

3.

the 1920th

7.

in the 1890s

4.

the 1850s

8.

in the mid  1990s

 

 

E5/ PŘELOŽTE

 

1.

Zemřel ve dvacátých letech.

2.

Narodila se v padesátých letech.

3.

Byl důležitý politik ve třicátých a čtyřicátých letech.

4.

Začal zpívat na začátku šedesátých let.

5.

Myslím, že se to stalo na konci osmdesátých let.

 

 

E6/ DOPLŇTE ÚDAJ – DESETILETÍ

 

1.

Columbus discovered America ............... .

2.

The Battle of Britain happened ............... .

3.

Mácha died ............... .

4.

The internet started ............... .

5.

The  Beatles played mainly ............... .

6.

The Velvet Revolution happened ............... .

7.

Shakespeare was born ............... .

8.

The Second World War happened mainly ............... .

9.

Czech Television started ............... .

10.

I was born ............... .

 

 

Back to the top