NÁSOBNÉ ČÍSLOVKY - EXERCISES

 

 

Back to the lesson PDF version Menu Grammar

 

 

E1/ PŘELOŽTE

 

1.

desetkrát

2.

dvakrát

3.

pětadvacetkrát

4.

dvakrát za týden

5.

třikrát za rok

6.

jednou za pět let

7.

čtyřikrát za hodinu

8.

jednou za dvanáct hodin

 

 

E2/ PŘEPIŠTE PODLE VZORU

 

1.

week / 1  - once a week

2.

year / 6

3.

hour / 2

4.

day / 4

5.

week / 7

6.

two weeks / 3

7.

four years / 1

8.

twenty-four hours / 1

 

 

E3/ PŘELOŽTE DO ČEŠTINY

 

1.

twice a year

2.

three times a month

3.

once every two weeks

4.

many times a year

5.

ten times a minute

6.

once every five years

7.

four times a day

8.

how many times a day?

 

 

Back to the top