VYJÁDŘENÍ ČASU - EXERCISES

 

 

Back to the lesson PDF version Menu Grammar

 

  

E1/ PŘEČTĚTE ČASOVÉ ÚDAJE

 

4.30

9.55

8.45

1.59

7.40

5.15

6.17

2.20

3.00

10.21

12.05

11.28

 

 

E2/ NAPIŠTE SLOVY

 

1.

7.15

2.

10.42

3.

9.00

4.

6.45

5.

3.25

6.

10.55

 

 

E3/ PŘELOŽTE

 

1.

Je tři čtvrtě na sedm.                            

2.

Je za deset minut čtvrt na čtyři.

3.

Je za deset minut šest.                                    

4.

Je půl desáté.

5.

Je za deset minut půl druhé.                 

6.

Je čtvrt na dvanáct.

7.

Je za deset minut tři čtvrtě na dvanáct.  

8.

Je za pět minut pět.

9.

Je za dvacet minut osm.                                  

10.

Je za pět minut čtvrt na jedenáct.

11.

Je za pět minut půl páté.                                  

12.

Ve tři hodiny.

13.

Je sedm hodin.                                    

14.

V za deset minut šest.

15.

Je šest hodin ráno.                              

16.

V za pět minut půl desáté.

17.

Je půl desáté večer.                             

18.

V za pět minut jednu.

19.

Je tři čtvrtě na tři odpoledne.                 

20.

V za pět minut čtvrt na dvanáct.

21.

Je za pět minut čtvrt na dvanáct dopoledne.       

22.

Ve tři čtvrtě na dvanáct.

23.

Je dvanáct hodin (poledne).                   

24.

V za dvacet minut pět.

25.

Je dvanáct hodin (půlnoc).                                

26.

V za deset minut čtvrt na devět.

27.

Je čtvrt na jedenáct večer.                                

28.

O půl jedenácté.

29.

Je za pět minut půl desáté dopoledne.   

30.

V za pět minut tři.

 

 

E4/ PŘELOŽTE TEXT V ZÁVORCE

 

1.

I get up ............... (v půl osmé).

2.

School starts ............... (za pět minut devět), and the first lesson is (za deset minut čtvrt na deset).

3.

The main break, for lunch, is ............... (ve dvanáct hodin).

4.

We also have a morning break ............... (za pět minut třičtvrtě na jedenáct), and an afternoon break ............... (za deset minut půl třetí).

5.

We go home ............... (za deset minut čtyři).

 

 

E5/ NAPIŠTE CELÉ VĚTY O TOM, JAK VYPADÁ DICKŮV

       PRACOVNÍ DEN

 

6.45

probouzí se

7.00

vstává, sprchuje se, snídá

7.50

jede autobusem do práce

8.30

začíná pracovat

9.00

má schůzku se šéfem, plánuje svůj pracovní den

12.15

obědvá v restauraci nebo jí něco z domova

17.00

hraje stolní tenis s kamarádem nebo jde domů

18.30

večeří s rodinou

večer

čte, sleduje TV, poslouchá hudbu

 

 

Back to the top