ZÁKLADNÍ POČETNÍ VÝRAZY - EXERCISES

 

 

Back to the lesson PDF version Menu Grammar

 

 

E1/ PŘEPIŠTE DO ANGLIČTINY

 

1.

8; 3; 9; 1; 13; 18                                  

2.

40; 70; 90; 30; 80; 50; 20                     

3.

37; 48; 29; 53; 78; 84; 97                     

4.

100; 1,000,000; 1,000; 10,000                           

5.

3 + 8 = 11                                           

6.

29 +18=47                                          

7.

36 + 58 = 94                                                     

8.

75 + 19 + 33 = 127                              

9.

2000 + 63 + 36 = 2 099                        

10.

12 – 11 = 1                                         

11.

17 – 3 = 14

12.

39 – 13 = 26

13.

52 – 17 = 35

14.

104 – 73 = 31

15

2 000 – 180 = 1 820

.16.

17 x 3 = 51

17.

12 x 12 = 144

18.

62 x 3 = 186

19.

180 x 11 = 1980

20.

408 x 13 = 5304

21.

27 : 3=9

22.

99 : 33 = 3

23.

64:8=8

24.

297 : 27 = 11

25.

2077:31=67

 

 

E2/ PŘELOŽTE ZLOMKY

 

1.

1/4,1/5, 1/8, 1/3

2.

3/4, 2/5, 5/6, 3/5

3.

7/8, 12/16, 116, 5/8

4.

1/2, 3 1/4, 6 2/5, 9 1/8, 14 7/16

5.

6/7, 1 2/9, 10 3/4, 23 4/5, 18 5/8

 

 

E3/ PŘEPIŠTE SLOVEM NEBO MATEMATICKÝM ZÁPISEM

 

1.

1/3

9.

1/4 hour

2.

three quarters

10.

2/5 of the population

3.

5/8

11.

3/100 sec

4.

three fifths

12.

4/123

5.

7/10

13.

10/888

6.

a sixth

14.

0/3.142

7.

5/12

15.

2.4x/3y

8.

four ninths

16.

a/b2

 

 

E4/ PŘEČTĚTE NAHLAS DESETINNÁ ČÍSLA

 

1.

11.8

7.

21.06

2.

31.5

8.

68.302

3.

82.4

9.

0.8

4.

9.17

10.

90.099

5.

57.57

11.

.45

6.

72.919

12.

.045

 

 

E5/ ZMĚŇTE ZLOMKY NA PROCENTA

 

1.

1/2

7.

7/20

2.

4/5

8.

6/6

3.

1/10

9.

3/2

4.

3/4

10.

4/25

5.

4/20

11.

19/20

6.

8/25

12.

9/50

 

 

E6/ ZMĚŇTE PROCENTA NA ZLOMKY

 

1.

20 %

7.

60 %

2.

25 %

8.

66 %

3.

30 %

9.

70 %

4.

40 %

10.

75 %

5.

50 %

11.

80 %

6.

58 %

12.

99 %

 

 

E7/ PŘELOŽTE

 

1.

patnáct procent obyvatelstva

2.

velké procento obyvatelstva

3.

O padesát procent více!

4.

Jaké procento?

5.

minimálně o třicet procent méně tuku

6.

se slevou pětadvacet procent

7.

jen malé procento dopisů, které dostáváme

8.

Jaké procento tu změnu chtělo?

 

 

Back to the top