PŘÍDAVNÁ JMENA - STUPŇOVÁNÍ

- EXERCISES

 

 

Back to the lesson PDF version Menu Grammar

 

  

E1/ DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ TVARY PŘÍDAVNÝCH JMEN

 

young

...................

.....................

....................

later

.....................

....................

...................

the hottest

lazy

...................

.....................

stupid

...................

....................

good

...................

.....................

.....................

sweeter

 ....................

free

...................

....................

.....................

...................

the busiest

flat

...................

....................

ancient

...................

....................

interesting

...................

....................

....................

stranger

....................

.....................

...................

the richest

polite

...................

.....................

angry

...................

.....................

.....................

redder

.....................

correct

...................

....................

.....................

...................

the wildest

safe

...................

....................

lucky

...................

....................

wet

...................

....................

.....................

...................

the most boring

beautiful

...................

....................

fresh

...................

....................

.....................

darker

....................

dirty

....................

....................

.....................

...................

the thinnest

tired

...................

....................

important

...................

....................

far

...................

....................

friendly

...................

....................

.....................

fatter

....................

disappointed

...................

....................

difficult

...................

....................

narrow

...................

....................

great

...................

....................

.....................

rarer

....................

easy

....................

.....................

.....................

...................

the biggest

surprised

...................

....................

grey

....................

....................

shocked

....................

......... ..........

pale

....................

.....................

strong

....................

....................

.....................

...................

the widest

pretty

 ...................

....................

sad

....................

....................

 

 

E2/ UTVOŘTE 2. A 3. STUPEŇ PŘÍDAVNÝCH JMEN

 

small

pretty

important

pleased

large

narrow

beautiful

simple

big

dry

careful

clever

sad

useful

happy

hot

expensive

nice

busy

difficult

polite

cheap

easy

interesting

thin

few

cruel

good-looking

good

far

late

bad/evil

little

many/much

old

ill

 

 

E3/ DOPLŇTE 2. A 3. STUPEŇ PŘÍDAVNÝCH JMEN

 

1.

The first joke was funny, the second one was even - , but the last one was the - .

2.

Liz is clever, Joe is - , but Dick is the - .

3.

Money is important, health is - , but happiness is the - .

4.

Today's weather is bad, yesterday it was even - , but tomorrow it will be the - .

 

 

E4/ DOPLŇTE PŘÍDAVNÉ JMÉNO VE 2. STUPNI

 

1.

Brno is (small) than Prague.

2.

There is a (little) water in that glass than in my bottle.

3.

The Pacific is (large) than the North Sea.

4.

Einstein was (learned) than I am.

5.

In my opinion beer is (good) than wine.

6.

Would you like some (much) meat?

7.

Towns are (dangerous) than villages.

8.

My friend is (heavy) than I am.

9.

The weather is (bad) than yesterday.

10.

It is (hot) in Italy than in Finland.

11.

Pauline is (happy) than Charles.

12.

This street is (narrow) than that one.

 

 

E5/ DOPLŇTE PŘÍDAVNÉ JMÉNO VE 3. STUPNI

 

1.

He looked like the (pleased) boy in our classroom.

2.

What is the price of the (cheap) skirt?

3.

The (powerful) drug is LSD.

4.

She is the (beautiful) girl in our country.

5.

The Forum is the (comfortable) hotel in our town.

6.

The world's (large) computer firm is IBM in New York.

7.

Concorde is the (fast) plane.

8.

She is the (polite) girl I have ever met.

9.

This is the (nice) day in my life.

10.

It is the (sad) story I have ever heard.

 

 

E6/ PŘELOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY SPOJENÍM SLOVESA TO BE

       A PŘÍDAVNÉHO JMÉNA

  

1.

Máš hlad? Nebo máš žízeň?

2.

Měl pravdu.

3.

Její děti se vždycky nudí.

4.

O co se zajímáš?

5.

Ona vždycky chodí do školy pozdě.

6.

Proč ty děti tolik zlobí?

7.

Mlč!

8.

Můžeš mi pomoci, nebo jsi zaneprázdněný?

9.

Jejich děti ještě nesmějí chodit do hospody.

10.

Jedno slovo tady chybí.

11.

Vždycky chodí včas. Nerad chodí pozdě.

12.

Jsi schopen přijít o půl deváté?

13.

Neřekl nic. Mlčel.

14.

Nechci tam jít. Mám strach.

15.

Nemusíš se stydět.

16.

Má štěstí, že má takové dobré kamarády.

17.

Ale ty se mýlíš. To není pravda.

18.

Dávej pozor.

19.

Tato stará kniha má cenu dva tisíce liber.

20.

Prosím tě, nezlob se. Já to spravím.

21.

Tato společnost se zabývá cestováním.

22.

To miminko spí.

 

 

E7/ PŘELOŽTE

 

1.

Jsme rádi, že jsi tady.

2.

Oni se bojí, že John nepřijde zpátky.

3.

Obávám se, že máme několik problémů.

4.

Je jí lito, že nebude moci přijít.

5.

Byl jsi překvapený, že to řekl?

6.

Marie má strach, že tu zkoušku neudělá.

7.

Petr se obává, že nebude mít dost času.

8.

Je mi lito, že jsem musel včera odejít dřív.

9.

Je rád, že má novou práci.

10.

Byli překvapení, že o tom již víme.

11.

Nikdy není spokojená.

12.

Vždycky mají deprese.

13.

Cítil se trapně.

14.

Cožpak tě ten film nezajímal? Byl jsi unavený?

15.

Byl jsem šokován, když jsem uslyšel tu zprávu.

16.

Toto je únavná práce. Jaká nudná práce!

17.

Řekl několik překvapujících vět.

18.

To byla inspirující přednáška.

19.

Nejlepší nápoj je studená voda.

20.

Výsledky toho testu byly zajímavé.

21.

Jejich nabídka byla lákavá.

22.

Tato cvičení byla vysoce zábavná.

 

 

Back to the top