Přídavná jména - intenzifikace

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

NĚKTERÉ VÝRAZY, KTERÝMI MŮŽEME MĚNIT INTENZITU

PŘÍDAVNÝCH JMEN:

 

a little (trochu):      a little shy (trochu nesmělý)

a bit (trochu):      a bit nervous (trochu nervózní)

quite (docela):      quite good (docela dobrý)

rather (poněkud):      rather unhappy (poněkud nespokojený)

very (velmi, moc):      very tired (velmi unavený)

really (opravdu=velice):      really happy (opravdu šťastná)

so (tak):      so kind (tak laskavá)

terribly (strašně):      terribly unpopular (strašně neoblíbený)

incredibly (neuvěřitelně):      incredibly cheap (neuvěřitelně levný)

too (příliš):      too poor (příliš chudý)

 

happy

quite unhappy

 

 

INTENZITU PŘÍDAVNÝCH JMEN VE 2. STUPNI MĚNÍME NEJČASTĚJI VÝRAZY:

 

much (mnohem):      much younger (mnohem mladší), much more active (mnohem aktivnější)

a lot (mnohem):      a lot better (mnohem lepší)

a little (trochu):      a little bigger (trochu větší)

a bit (trochu):      a bit slimmer (trochu štíhlejší)

even (ještě):      even simpler (ještě jednodušší)

far (daleko):      far more hard-working (daleko pilnější)

 

young

much younger

 

  

Back to the top