MINULÝ PRŮBĚHOVÝ ČAS

(PAST CONTINUOUS TENSE)

 

 

Exercises PDF version Menu Grammar

 

 

 Tvoří se následovně:

 

PODMĚT

+

SLOVESO TO BE

V  MINULÉM ČASE

+

PŘÍČESTÍ PŘÍTOMNÉ ČINNÉ VÝZNAMOVÉHO SLOVESA

 

 

 

 

 

PODMĚT

+

WAS, WERE

+

HOLÝ NEURČITEK VÝZNAMOVÉHO SLOVESA + ING

 

 

Otázku tvoříme jako u samostatného slovesa „TO BE“ obrácením slovosledu a zápor přidáním „NOT“.

 

 

I was reading  

was I reading?

I wasn’t reading

you were reading

were you reading?

you weren’t reading

he was reading

was he reading?

he wasn’t reading

we  were reading

were we reading?

we  weren’t reading

you were reading

were you reading?

you weren’t reading

they were reading

were they reading?

they weren’t reading

 

 

PRŮBĚHOVÝ MINULÝ ČAS SE POUŽÍVÁ:

 

a)    Když současně probíhaly při sobě dva paralelní děje, které trvaly stejně     dlouho a oba byly vnímány jako proces:

- I was reading and they were watching TV.

- She was cooking while he was sleeping.

- They were looking at John when he was playing tennis.

 

b)    Když minulý ukončený děj trval určitou dobu:

 

- I was reading for some time.

- He was cleaning his shoes for a half of an hour.

- They were sitting here for two hours.

- Were you writing that letter for an hour?

- I wasn’t working for five hours on Monday.

 

c)     Když popisovaný děj probíhal v minulosti v přesně určeném okamihu:

 

- I was reading at three yesterday.

- They were still sitting here at the midnight.

- My brothers were playing football at five yesterday.

 

d)    Když děj vyjádřený průběhovým minulým časem tvoří rámec pro jiný krátkodobý děj vyjádřený prostým minulým časem:

 

- I was reading a book when he came.

- He came when I was reading a book.

- We were working in the garden when it started to rain.


   

Back to the top