TÁZACÍ VĚTA (INTERROGATIVE SENTENCE)

 

 

PDF version Menu Grammar

 

 

Tázací věta vyjadřuje otázku.

 

V tázacích větách se stal pravidlem obrácený slovosled:

 

- He is old.

Is he old?

- They have a large house.

Have they a large house?

- He can ski very well.

Can he ski very well?

- She will come next Sunday.

Will she come next Sunday?

- You have heard it.

Have you heard it?

- He has been waiting long.

Has he been waiting long?

- We would go there.

Would we go there?

- He should learn more.

Should he learn more?

- She goes to school.

Does she go to school?

- They went there yesterday.

Did they go there yesterday?

 

 

Tázací věty dělíme na:

 

1.      Zjišťovací otázky, kterými žádáme potvrzení nebo popření obsahu věty a na které odpovídáme buď ano, nebo ne:

 

- Can you come tonight? – Yes, I can. (Můžes přijít dnes večer? Ano, můžu.)

- Is he a student? – No, he isn’t. (Je student? – Ne, není.)

 

2.      Doplňovací otázky, kterými žádáme doplnění jejich obsahu. Vždy jsou uvedeny některým tázacím zájmenem, tázací číslovkou nebo tázacím příslovcem:

 

- When did you come? – At six. (Kdy jsi přišel? - V šest.)

- How will you travel there? – By train. (Jak tam pojedeš? – Vlakem.)

- Who are you waiting for? – My mother. (Na koho čekáš? Na maminku.)

- What do you like to eat? – I like pasta. (Co rád jíš? – Těstoviny.)

- How many sisters and brothers do you have? – Two. (Kolik máš sourozenců? – Dva.)

 

  

Back to the top