ÚVOD
ICT
PRŮBĚH VÝUKY MAPA STRÁNEK ZDROJE NÁVOD ÚVOD, HARDWARE SOFTWARE OS WINDOWS TEXTY TABULKY, GRAFY SÍTĚ GRAFIKA DATABÁZE WWW

NÁVOD

Tento učební text má 2 základní částí:

  1. Organizační:

  2. Výuková:

Organizační slouží především jako podpora pro výukovou část, které je nosnou částí učebního textu.

Výuková část je rozdělena do 8 témat a každé téma ještě do několika dílčích učebních kapitol. Každá kapitola má kromě webové formy ještě PDF verzi, která slouží především pro tisk.

Většina kapitol je doplněna o cvičení, které vhodně doplňují příslušný učební text.

Stránky jsou optimalizovány pro IE 6.0 a rozlišení 800x600 pixelů.