PROPOJOVÁNÍ DAT

  PDF verze pro tisk

Line

Při kopírování dat z jednoho listu (zdroje) na jiný list (cíl) můžeme mezi nimi vytvořit propojení. Když potom změníme data na zdrojovém listu, upraví se podle toho i data v cílovém listu. Obráceně to neplatí. Hlavní výhodou tohoto propojení je, že nemusíme data opisovat, automaticky se aktualizují a jednomu zdroji může příslušet i více cílů. Při propojování se v cílovém listu objeví obsah zdrojových buněk ale ne jejich formát.
Ve zdrojovém listě nakopírujeme tabulku, kurzor přesuneme do cílového listu a propojení vykonáváme z hlavního menu postupem ÚPRAVY – VLOZIT JINAK – VLOŽIT PROPOJENÍ. Je vhodné zobrazit zdrojový a cílový list jako samostatná okna vedle sebe, tehdy nejlépe vidíme že se aktualizace opravdu provede.

Propojení

Stejně jako můžeme propojovat listy jednoho sešitu, je možné vytvořit i propojení mezi různými sešity. V jednom okně zobrazíme zdrojový list zdrojového sešitu a ve druhém cílový list cílového sešitu, ve zdrojovém sešitě nakopírujeme tabulku, klikneme do cílového sešitu a provedeme operaci ÚPRAVY – VLOZIT JINAK – VLOŽIT PROPOJENÍ.

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 12.12.2004

webmaster