ZÁKLADNÍ POJMY

  PDF verze pro tisk

Line

Co je to databáze?

Pod tímto pojmem si můžeme zjednodušit představit prostor, kde jsou ukládána data a jsou nějakým způsobem obhospodařována. Každá databáze má systém, který umožňuje k datům přístup a nazývá se Systém řízení báze dat (SŘBD), tento systém umožňuje efektivní práci s daty uloženými v databázi. Mezi základní SŘBD patří programy Oracle, MS SQL Server nebo freeware mSQL, MySQL.

Většina dnešních SŘBD je založena na tzv. relačním modelu dat. Data v relačním modelu jsou uchovávána v databázových tabulkách. Tabulky jsou uspořádány do řádků a sloupců. Jednotlivé údaje jsou v řádcích a jejich charakteristiky jsou ve sloupcích

Řádky se také někdy nazývají ZÁZNAM, RECORD, VĚTA, jejich charakteristiky ve sloupcích mají pevnou strukturu např. pokud u záznamu Člověk bude datum narození, tak všechny položky (lidé) musí mít datum narození ve stejném formátu např. 03.26.1989.

Existují také databázové programy, tzn. programy, které umí pracovat s databází např. FoxPro, Access, ...

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 28.11.2004

webmaster