STRUKTURA DATABÁZE

  PDF verze pro tisk Cvičení

Line

Relační typ databáze má několik základních prvků:

Tabulky

Tabulka je základním kamenem každé databáze, obsahuje v sobě data, které jsou uspořádány do záznamů a do polí (sloupců). Tabulky můžete upravovat: přidávat. odebírat záznamy, pole.

struktura tabulky

Musíte si však dávat pozor na definování nových polí, existují totiž jen určité typy polí:

TEXTOVÁ (character) - C

Může obsahovat libovolné znaky, které jsou na klávesnici. Tato položka může být dlouhá maximálně 254 znaků a nelze s ní vykonávat matematické operace.

ČÍSELNÁ S PEVNOU DESETINNOU TEČKOU (numeric) - N

Může obsahovat číslice, desetinnou tečku a znamínka +,-. Vykonávají se s ní matematické operace. Je vhodná pro zobrazení celých čísel, nebo čísel, které mají pevně stanovený počet desetinných míst. Počet desetinných míst musíme vždycky zadat. Velikost (délka) této položky se udává ve tvaru : N x.y, kde

  • x = maximální počet znaků v položce včetně tečky a desetinných míst

  • y = počet desetinných míst

Standardní velikost je 8 znaků, maximální 20 znaků.

Př. N6.2 zobrazí maximálně číslo ve tvaru XXX.XX.

Hodnota Zobrazení formátem
N6.2 XXX.XX

14        

14.00

14,5  

14.50

14,53

14.53

14,538

14.54

114,538

114.54

1114,538

*.54

ČÍSELNÁ S POHYBLIVOU DESETINNOU TEČKOU (float) - F

Položka pro matematické operace. Je vhodná pro nepřesná čísla, která získáme např. jako výsledek laboratorních pokusů, měření apod., a u kterých nevíme předem, kolik desetinných míst budeme potřebovat. Může obsahovat číslice, desetinnou tečku a znamínka +,-. Standardní délka je 8 znaků, maximální 20 znaků. Desetinná tečka je tu pohyblivá, plovoucí, co znamená, že se může pohybovat vpravo nebo vlevo a upravovat počet míst v celočíselné nebo desetinné části podle potřeby, ale pouze do celkové délky položky. Velikost položky udáváme ve tvaru : F x.y, kde

  • x = maximální počet znaků v položce včetně desetinné tečky a desetinných míst

  • y = počet desetinných míst

Př.

Hodnota

  Zobrazení formátem

F6.2

   XXX.XX

14

   14.

14,5

   14.5

14,53

   14.53

14,538

   14.538

14,5382

   14.538

1114,5

   1114.5

CELOČÍSELNÁ (integer) - I

Používá se pro zápis číselných údajů, se kterými plánujeme provádět matematické operace a které nemají desetinnou část (např. věk, počet dětí, počet kusů....). Maximální délka je 4 znaky.

14  

   XXXX

4  

   4

14  

   14

114  

  114

1114  

1114

11114  

*

DATUMOVÁ (date) - D

Typ položky pro zobrazení datumů, je dlouhá vždy 8 znaků. V originálním provedení zobrazuje americký úzus - MM/DD/RRRR. Její rozsah je od 01/01/100 do 12/31/9999.

DATUMOVÁ-ČASOVÁ (datetime) - DT

Ukládá chronologické údaje skládající se z měsíce, dne, roku a času. Její rozsah je

012/01/100 - 12/31/9999

00:00:00 dopoledne do 11:59:59 odpoledne

LOGICKÁ (logical) - L

Velikost je vždy pouze jeden znak, může nabývat pouze dvě logické hodnoty TRUE(pravda)/FALSE (nepravda). Používáme pro ukládání informací, které mohou nabývat pouze dva stavy.

MEMO (poznámka) - M

Slouží pro zápis poznámek libovolného druhu a délky. Přímo v základní databázové tabulce se vyhradí pouze 10 znaků, do kterých se ukládá odkaz, kde se text poznámky nachází v databázové tabulce poznámek.

OBJEKT (general) - G

Typ položky, do které můžeme vložit obrázek, fotografii, vzorek písma, zvuk, ....

OBRÁZEK (picture)

Typ položky pro uchovávání grafických záznamů

Na obsah

Line

Dotazy

Jsou již určitou nadstavbou tabulek. Všem bude asi jasné, že můžu mít data uspořádaná v tabulkách, ale musí existovat nástroj na efektivní vyhledávání těchto dat, k tomu slouží dotazy.

Na internetu při vyhledávání informací také uvádíte dotaz např. auta, vyhledávač se vám pokusí najít všechny odkazy na pojem auta, pokud k tomu připojíte ještě např. BMW, tedy auta+BMW tak vyhledávání bude rychlejší a výsledky přesnější. Obdobně to funguje i v klasických databázích (pozn. internet je vlastně databáze).

Formuláře

Formuláře usnadňují zadávání a prohlížení dat. Všichni jste se setkali určitě s nějakým formulářem např. složenka na poště. Pro zjednodušení a minimalizaci chyb jsou na složence vymezená pole, kde se vypisují potřebné údaje a žádné jiné.

Sestavy

Databáze slouží k tomu, aby se data přechovávala, ale je důležité zdůraznit pro další použití. Další použití popř. prezentaci dat umožňují sestavy. Příkladem sestavy je výpis z bankovního účtu nebo jenom např. účtenka ze supermarketu.

Na obsah

Line

 
 

Poslední aktualizace: 28.11.2004

webmaster