ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ

PDF verze pro tiskCvičení

Line

Pracovní prostředí rastrových editorů

Pracovní prostředí většiny rastrových editorů má některé společné prvky.
pracovní prostředí

Hlavní panel

 • vlevo název programu, souboru (někdy barevná hloubka)

 • vpravo tlačítka na minimalizaci, maximalizaci, zavření programového okna

Menu

 • zleva textové tlačítka s nabídkami všech funkcí

 • vpravo na minimalizaci, maximalizaci, zavření dokumentového okna

Standardní panel nástrojů

 • obsahuje často používané funkce (nový soubor, otevřít, uložit, tisk, lupa, …)

Panel vlastností

 1. možnost – otevírá se až při použití konkrétní funkce (rozšiřuje vlastnosti)

 2. možnost – zobrazuje vlastnosti dokumentu, objektu, … jako velikost apod.

Panel nástrojů

 • obsahuje typické funkce rastrového editoru (kreslení, guma, kapátko, ořez, …)

Plovoucí nabídky

 • pro větší paletu nabídek se používají tzv. plovoucí okna (volně umístěná na ploše, roletové nabídky)

Paleta barev

 • nabídka barev (levé tlačítko barva obrysu, pravé výplň)

Stavový řádek

 • většinou informuje o aktuální poloze kurzoru, velikosti vybraného objektu, ….)

Kreslící plátno

 • plocha pro umístění obrázku

Pracovní prostředí může ještě obsahovat další prvky jako pravítka, mřížka, ….

Na obsah

Line

Upravujeme obrázek (fotografii)

Otevření, přejmenování, změna formátu a uložení obrázku

Otevření souboru

 • spustíme vytvořený soubor (najdeme ho na pevném disku – klikneme pravým tlačítkem – levým tlačítkem zvolíme možnost Otevřít v programu a vybereme Corel Photo Paint),

 • spustíme program a otevřeme soubor (v hlavním menu klikneme na Soubor-Otevřít a najdeme ho na pevném disku).

Obr. Otevření souboru

otevření

Změna formátu

Formát měníme tehdy pokud např. chceme obrázek umístit na internet (musíme volit buď GIF nebo JPG), …

 • v hlavním menu klikneme na Soubor-Uložit jak,

 • v otevřeném okně dole je roletová nabídka Typ souboru,

 • rozbalíme nabídku (kliknutím na šipku vlevo) a vybereme daný formát.

Obr. Změna formátu obrázku
formát formát 1

 

Přiblížení, oddálení, ořez obrázku

Pro práci občas potřebujeme obrázek přiblížit nebo oddálit nástrojem Lupa lupa, Lupa se znaménkem „+“ znamená přiblížení, s „-„ oddálení. Podle programu má Lupa další různé variace např. procentuální vyjádření (25%, 50%, 100%, 200%, …).

 
Obr. Varianty Lupy Obr. 1. způsob Ořezu
lupa 1 lupa 2

„Ořezem“ obrázku je myšleno opravdu oříznutí částí obrázku na jeho vybranou část. Tato funkce je velice vhodná pro práci s fotografiemi, např. se na fotografii nachází cizí náhodné osoby, popř. nevzhledný plot. Ořez je možné provést 2 způsoby:

1. způsob

 1. v hlavním menu klikneme na Obrázek-Formát papíru,

 2. v otevřeném okně volíme:

 3. z které strany se má ořezávat,

 4. jaká bude výsledná velikost obrázku,

 5. barvu pozadí (u ořezu nás nezajímá).

 6. nakonec si prohlídneme náhledový obrázek, zda splňuje naše požadavky.

2. způsob

 1. zvolíme nástroj Ořezořez,

 2. ukazovátkem myši najedeme na některý z rohů výběru, chytneme levým tlačítkem myši a táhneme ve směru výběru, po vymezení výběru pustíme levé tlačítko myši,

 3. nevybraná část obrázku zešediví, pokud je třeba, je možné výběr zvětšovat, zmenšovat, pohybovat s ním, nebo ho úplně zrušit dvojklikem myši mimo výběr,

 4. v případě, že výběr již označuje správnou část obrázku dvojklikem myši na výběr dojde k oříznutí okrajových oblastí.

  
Obr. Výběr nástroje Ořez Obr. Vybraná část obrázku Obr. Oříznutý obrázek
ořez 1 ořez 2 ořez 3

Posun a otočení

Především při velkých formátech je třeba z obrázkem posunovat, rozeznáváme 2 druhy posunu:

Posun plátna

 • je možné realizovat nástrojem Ruka , nebo posuvnými lištami,

 • v případě použití ruky je třeba se posunout nad obrázek, chytnout levé tlačítko a táhnout.

Posun obrázku, nebo jeho části

 • je daleko zajímavější, protože umožňuje pohybovat obrázkem po různých částech plátna,

 • vybereme nástroj Výběr objektu,

 • posuneme se nad obrázek, jednou na něj klikneme levým tlačítkem, abych ho učinili aktivní,

 • chytneme obrázek levým tlačítkem a pohybujeme s obrázkem po plátně, po dokončení pohybu, levé tlačítko pustíme.

Obr. Posouváme černý čtverec
posouvání 1 posouvání 2

Při práci s obrázky se nám stane, že obrázek není ideálně otočen např. je vzhůru nohama nebo tzv. padá. Většina rastrových editorů umožňuje otáčet obrázkem.

Stejně jako u posunu rozeznáváme 2 druhy otočení:

Otočení plátna

 • jedná se vlastně o otočení celého obrázku; z hlavního menu vybereme Obrázek-Otočit,

 • zvolíme jednu z možností.

Otočení části obrázku

 • kliknutím levým tlačítkem vybereme tu část obrázku se kterou chceme otáčet a klikáme tak dlouho až se nám z hraničních bodů stanou šipky,

 • chytneme levým tlačítkem myši jednu z rohových šipek a pohybem myši dokola otáčíme obrázkem.

Obr. Obrázek-Otočení

otáčení - možnosti

Obr. Špatné natočení obrázku

 
a) vzhůru nohama b)obrázek „padá“
vzhůru nohama padání

Obr. Otáčení částí obrázku
otáčení

Zvětšení, zmenšení (změna rozlišení, změna rozměrů)

Změna rozměrů obrázku, popř. změna rozlišení závisí na použití obrázku. Jinými slovy jinak budeme zvětšovat popř. měnit rozlišení pro tisk nebo pro WWW stránky. Pokud budeme tisknout je potřeba vědět na jaké tiskárně (jaké má rozlišení tisku, …). Obecně platí, že obrázek na obrazovce monitoru vyžaduje menší rozlišení, než obrázek určený k tisku.

Změna rozlišení i rozměrů je většinou jako jedna funkce v hlavním menu Obrázek-Převzorkovat. Otevře se okno ve kterém můžeme měnit rozměry (relativně i absolutně) a rozlišení jak v horizontálním tak ve vertikálním směru.

Obr. Změna rozlišení a rozměrů obrázku
převzorkování převzorkování - možnosti

 Je důležité nechat zaškrtnutou volbu Zachovat poměr stran, protože jinak by došlo k rozměrové deformaci obrázku.

Jaké tedy rozlišení nastavit?

 • pro WWW stránky stačí v některých případech 72 popř. 96 dpi,

 • pro tisk 200 až 300 dpi.

Velice důležité je, že změna rozlišení je nevratná!!! Veškeré úpravy dělejte na kopii a originál mějte nezměněn.

Změna barevné hloubky

Změna barevné hloubky, také podléhá účelu použití výsledného obrázku a je také závislá na formátu obrázku (JPG, GIF, …).

 • pro tisk používáme RGB barvy (24 bitová barevná hloubka),

 • pro WWW stránky při použití formátu GIF 256 barev a méně, při použití JPG RGB barvy.

Změnu barevné hloubky provedeme v hlavním menu Obrázek-Režim Barev.

Obr. Změna barevné hloubky

změna barevné hloubky

Obr. Možnosti při změně na 8 bitovou barevnou hloubku

8 bit barevná hloubka

Úprava jasu, kontrastu, intenzity, barvy, …

Někdy se nám stane, že obrázek je příliš světlý, nebo příliš tmavý, málo barevný, apod. Někdy můžeme tyto vady zmírnit, nebo se jich úplně zbavit. Rastrové editory většinou takové úpravy umožňují.
V hlavním menu zvolíme Obrázek-Upravit-…následuje více možností:

 • Jas, kontrast, Intenzita,

 • Histogram,

Obr. Úprava jasu, kontrastu a intenzity
tmavý obrázek

úprava jasu

světlý obrázek

Histogram je sloupcový graf ukazující zastoupení světlých a tmavých odstínů v obrázku. U dobře osvíceného obrázku by měly být zastoupené jak světlé tak i tmavé odstíny.

Obr. Úprava obrázku za pomoci histogramu

histogram

Ostření, Rozostření

Především při fotografování se nám stane, že některá fotka není tak úplně ostrá jak by jsme chtěli. Pak můžeme fotku doostřit v počítači. Ostřit můžeme celý obrázek nebo jen jeho část (výběr). V hlavním menu Efekty-Zaostřit je několik nabídek na ostření:

ostření

Naopak někdy při úpravě fotografií chceme část rozostřit (rozmazat), aby vynikla jiná část fotografie.

Obr. Zaostření obrázku

Obr. Rozostření obrázku

zaostření rozmazání

Rastrové efekty

Pod rastrovými efekty se skrývá Vaše fantazie o tom co všechno se dá s obrázkem udělat. Čím lepší program tím více a lepších rastrových efektů obsahuje.

Obr. Rastrové efekty nabízející program Corel Photo Paint

efekty

Obr. Ukázka rastrového efektu nazvaného Viněta

viněta

Na obsah

Line

Kreslíme do obrázku (fotografie) a vytváříme vlastní

Důležitou vlastností rastrových editorů je možnost vytvářet vlastní obrázky nebo dokreslovat do již vytvořených. K tomu programy obsahují základní nástroje.

Základní nástroje (tužka, štětec, plechovka, guma, kapátko, základní tvary, text, výběr)

Tužka
Tužka je nástroj k vytváření čar. Pro kreslení v ručním režimu se většinou přitiskne levé tlačítko myši a kreslí, pro vytváření úseček se jedním kliknutím levého tlačítka určí začátek, druhým libovolný bod zlomu a dvojkliknutím se úsečka ukončí.
Většinou se může volit šířka, barva čáry, druh čáry, ...

Štětec
Je obdobou tužky, ale rozšiřuje její vlastností a vytvořená čára není ostrá (okraje čáry jsou vyhlazené). Rozšiřující vlastnosti oproti tužce jsou např. různé druhy štětců: střední, tvrdý, had, spletenec, ….

Plechovka
Jak již název naznačuje jedná se o plechovku plnou barvy popř. textury, kterou můžete vylít do vašeho obrázku. Musíte si dávat pozor při vylévaní, aby barvený prostor byl ohraničený, jinak se barva vyleje na celé plátno.

Guma
Každý si dokáže představit co asi guma dělá. Jaké vlastnosti můžeme nastavit: velikost, tvar, barvu gumování, …

Kapátko
Už by jste měli vědět, že každá barva má konkrétní vymezení, ale může se vám stát, že se vám líbí barva na obrázku, ale jak zjistit o jakou barvu se jedná. K tomuto účelu slouží kapátko, které vysaje kapku barvy z vybraného místa a ukáže vám její označení.

Základní tvary
Jistě by jste zvládli nakreslit čtverec tužkou, ale proč si to nezjednodušit a nekreslit rovnou čtverec. V programech jsou nástroje na kreslení rovinných obrazců od trojúhelníku, čtverce až po n-úhelníky, nebo volné tvary. Vlastnosti mají většinou 2: ohraničení (tloušťka, druh), výplň (barva, textura, nic).

Text
Práce s textem je jedním z důležitých momentů při úpravě obrázku. Každý uživatel dříve či později bude chtít do obrázku něco napsat. Vlastnosti textu jsou obdobné jako u textových editorů (druhy, forma, styl, řez, velikost, barva nebo výplň, …)

Výběr
Výběrem vyberete z obrázku jen tu část, kterou potřebujete a ostatní můžete dát pryč. Možností výběru je několik (pravoúhlý, volný, podle barvy, ….). Výběr se také často používá pro vytváření koláží.

Na obsah

Line

 
 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster