PÍSMA, FONTY

PDF verze pro tisk Cvičení  

Line

Font se nazývá písmo uložené jako data v počítači. Je to de facto soubor obsahující popis tvaru písmen písma. Pozor na to, že ne všechny fonty obsahují v souboru znaků česká písmena. Máme i fonty, jejichž nejsou tvořeny písmeny, ale značkami, symboly a obrázky. Písmena jsou vlastně jakési obrázky, proto mohou být popsána a uložena dvojím způsobem – rastrově nebo vektorově.

Problémy s fonty

Existují dva základní problémy s fonty:

První nastává při používání češtiny. Jak už bylo výše řečeno ne všechny fonty obsahují české znaky. Jak poznáme, že font české znaky obsahuje? Podíváme se na název fontu, pokud neobsahuje žádný doplněk za název nebo má doplněk CE, pak se jedná o písmo, které české znaky obsahuje.

Druhý problém nastává pokud chceme vytvořený soubor přenést na jiný počítač, může se stát, že font, který používáte na dotyčném počítači chybí a tehdy nastává problém, který je možné řešit dvěmi způsoby:

  • při přenášení sebou vzít i daný typ písma (některé programy to umožňují automaticky, jinak by jste je museli vzít „natvrdo“ z operačního systému),

  • nebo zaměnit váš typ písma za jiný podobný.

Jak získat nové fonty?

Většina programů již fonty obsahuje a instalují se spolu s programem, to platí i pro operační systém Windows, pravděpodobně vám po jisté době tato nabídka přestane stačit.

Máte tři možnosti:

  • koupit nové fonty,

  • stáhnout si je zdarma z internetu (např. http://www.1001freefonts.com, http://www.typo.cz),

  • vytvořit si vlastní.

Jak instalovat fonty do počítače?

Kliknete na nabídka START-Nastavení-Ovládací panely-Písma a dále viz. obrázek.

písma

 

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster