PREZENTACE

  PDF verze pro tisk  

Line

Co je PowerPoint

MS PowerPoint je program ze skupiny kancelářských aplikací. Slouží pro tvorbu a publikaci prezentací. Vytváří dokumenty typu .ppt, verze pro přímé předvádění bez potřeby předem odstartovat program MS PowerPoint má typ .pps.

Co je to prezentace

Je to výstup před publikem, kdy řečník pro názornější předávání informací a zvýšení pozornosti posluchačů při své řeči ukazuje přehledné podpůrné materiály, které si předem připravil. Jednotlivým stránkám - listům těchto materiálů říkáme „snímky“ (slides). Na těchto snímcích mohou být texty, obrázky, tabulky, grafy, diagramy, ...

Možnosti předvádění

 • Promítání fólií na zpětném projektoru.

 • Promítání diapozitivů na diaprojektoru.

 • Promítání snímků na obrazovce počítače nebo na dataprojektoru.

 • Automatická projekce na počítači.

 • Interaktivní projekce na počítači (se zásahy uživatele).

 • Prezentace prostřednictvím sítě nebo Internetu.

K čemu prezentace slouží

Obsahem prezentace může být např.:

 • zpráva o plánech, struktuře a výsledcích firmy či organizace,

 • organizace firmy, - připravované projekty,

 • výuka, školení,

 • studium, rekvalifikace (možnost zabudování testů),

 • prodejní propagace výrobků, služeb, myšlenek,

 • marketingové materiály,

 • firemní rokování,

 • programy akcí,

 •  ...

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster