KOMPOZICE

PDF verze pro tisk

Line

Kompozice je uspořádání prvků na ohraničené ploše. Správná kompozice vede uživatelovo oko a tedy aktivně se účastní přenosu informace mezi uživatelem a autorem. Jinými slovy pokud autor chce, aby se uživatel díval zprava do leva tak to dokáže.

Line

Zásady:

Velikost ohraničené plochy

Než určování absolutní velikosti jde spíše o určení poměrů stran. Při pohledu na následující 8 pravoúhelníků, ¾ dotázaných určí za nejhezčí D; je to proto, že je vytvořen podle pravidel „zlatého řezu“ tzn. poměr délky a výšky tohoto čtyřúhelníka odpovídá poměru zlatého řezu úsečky 1: 0,618.
Obecně lze říci, že zlatý řez je v kompozici hodně důležitý a používá se i u dalších zásad.

Rovnováha

Jedním ze základních požadavků na kompozici je, aby působila vyrovnaně (tzv. nepadala), na druhou stranu na střed se prvky také moc často nedávají z důvodu „statičnosti“ kompozice. Proto se prvky umísťují do tzv. zlatého řezu (šířka i délka se vynásobí 0,618), podle toho v jakém rohu zvolíte počátek vám vzniknou 4 zlaté řezy.

Umístění zlatého řezu
Kompozici čteme ve směru šipek
Poloha optického středu

Asi je tedy všem jasné, kam umístit jeden objekt, ale co když je jich více? Pak je situace složitější a je potřeba rovnováhu ustavit i na základě vnitřních vlastností objektů.

 

  vlastnost Malý … objekt Je vyvážen velkým …
A kontrast více kontrastní méně kontrastním
B hmotnost s větší hmotností s menší hmotností
C barva Výrazně barevný (syté barvy) barevně nevýrazným
D tvar složitě tvarovaný jednoduchým
E výplň s texturovanou výplní bez textury
F pozice více …. umístíme na kraj Méně …. Umístíme více ke středu

 

A B
C D
E F

Záchytné body

 
 

Izolace (osamocený objekt od skupiny bude přitahovat pozornost)

Kontrast (optický výraznější objekt ve skupině přitáhne pozornost)

Perspektiva (sbíhající se objekty vtáhnou pohled ve směru sbíhání)

Tvar (jinak tvarovaný objekt ve skupině přitahuje více pozornosti)

Člověk (člověk ve skupině objektů vždy přitáhne pozornost jako první)

 

 


Členění

Text by měl být členěn do odstavců, obrázky by pokud možno měly být v lince. Pokud je Obrázkem člověk měl by se dívat směrem dovnitř knihy ne ven. V případě dvoustrany posuzujeme kompozici jako celek.

Na obsah

Line

 
 

Poslední aktualizace: 28.11.2004

webmaster