RASTROVÁ GRAFIKA

PDF verze pro tiskCvičení

Line

Základem rastrové grafiky je rozložení obrazu na síť bodů (buněk, pixelů), každý bod je charakterizován svou barvou. Princip práce spočívá v tom, že se zabarvují buňky definovanou barvou (viz. obr) a tím dochází k vytváření obrazu.

Line

Vlastnosti:

 • vysoká realističnost obrazu,
 • větší nároky na paměť,
 • omezená přesnost daná velikosti pixelu.

Line

Formáty rastrových dat

Ukládají obraz jako posloupnost grafických elementů, bodů, pixelů (pixel = picture element). Každý pixel má jako svůj atribut barvu. Podle počtu možných barev rozlišujeme formáty:

 • BMP (Microsoft Windows Bitmap) mono, 4, 8, 24 bity; vytvořen pro Microsoft Windows, chybí mu výtečné kompresní schéma, nehodí se pro ukládání dat s velkou barevnou hloubkou a pestrostí (je velký).
 • GIF (Graphics Interchange Format) univerzální, nezávislý na platformě (kromě PC i Amiga, Macintoch,...), hojně využíván v internetu, 16–256 barevné obrázky, rychlý, snadno čitelný, umí „průhlednou“ barvu.
 • JPEG, JPG (Joint Photographic experts Group) metoda pro přenos grafických údajů a současně i název formátu, zejména pro programy manipulující s grafikou, užívaný v internetu, ztrátová komprimační metoda.
 • PCX není univerzální, rozšířený v „DOSovském“ světě. Nemá příliš dobrou kompresi.
 • TIFF užití v typografii, příliš nezávisí na platformě, generují ho scannery, rozmanitý formát někdy přináší problémy )mnoho různých verzí).
 • .cpt – soubor Corel PhotoPaint
 • .psd – soubor Adobe Photoshop
 • .psd – soubor Adobe Photoshop

Na obsah

Line

 
 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster