VIRY, SPAM, HOAX

  PDF verze pro tiskCvičení

Line

Obsah:

Line

Viry

Úvod

Slovo počítačový virus bylo poprvé použito v roce 1972 ve sci-fi románu Davida Herolda, ale definován jako již konkrétní problém až v roce 1983. První virus se objevil již v lednu 1986 (pákistánský virus Brain).

Počítačový virus má dvě základní funkce:

 • vkládá sám sebe do jiných programů (tj. infikuje je)

 • provádí nějakou (většinou škodlivou) činnost

Typy:

 • trojské koně (Trojan Horses)

 • červi (Worms)

 • „zadní vrátka“ (Backdoors)

 • viry (Viruses)

Každý vir musí mít několik částí:

 • šíření viru – musí zajistit infikování dalších programů a dalších počítačů

 • obrana viru – zajišťuje utajení před uživatelem a před antivirovými programy

 • vlastní činnosti viru – provádí jisté (zpravidla škodlivé) akce na infikovaném počítači

Projevy počítačových virů

 • ničení dat

 • vtipkování s uživatelem (texty, různé animace, zvuky, ...)

 • simulace selhání technického vybavení

 • zpomalování činnosti počítače

Dělení virů podle toho jakou část PC napadají:

 • boot viry (Boot Viruses) – napadají boot sektor, MBR a tím si zajistí své spuštění hned při startu počítače

 • souborové viry (File Viruses) – jejich hostitelem jsou soubory

 • multipartitní viry (Multipartite Viruses) – napadají více částí (boot sektor i soubory)

 • makroviry (Macroviruses) – šíří se v prostředí podporující makra (MS Word, MS Excel)

Proč je lidé vytvářejí?

Může pro to být několik důvodů:

 • zábava

 • touha po slávě

 • snaha ničit

 • ekonomický zisk

Na obsah

Line

Spam

Provozovat spamming znamená zaplavovat Internet mnoha exempláři jedné a téže zprávy, ve snaze vnutit ji lidem kteří by jinak takovouto zprávu přijmout vůbec nechtěli. Většina spamů jsou obchodně zaměřené nabídky, často jde o nabídky pochybných produktů, o nabídky postupů na rychlé zbohatnutí, či o nabídky pololegálních služeb. Odesilatele přijde rozeslání takovýchto zpráv velmi lacino - většinu nákladů totiž platí příjemci a poskytovatelé přenosových služeb, a ne odesilatel.

Spamming je nebezpečný z těchto důvodů:

 • obtěžování uživatelů,
 • zcizování zdrojů,
 • zneužití osobních údajů,
 • přenos nákladů na druhé.

Typickými příklady spammů jsou:

 • řetězové dopisy,
 • návody na rychlé zbohatnutí ("Get Rich Quick" or "Make Money Fast", MMF),
 • výzvy k účasti v tzv. pyramidových hrách a nabídky na tzv. multi-level marketing,
 • nabídky erotických telefonů a inzeráty pornografických WWW serverů ,
 • nabídky programů pro sběr emailových adres a programů pro rozesílání spammů,
 • nabídky služeb masového rozesílání emailů,
 • nabídky akcií neznámých začínajících firem,
 • nabídky zázračných léků a léčebných postupů,
 • nabídky nelegálního softwaru,
 • výzvy k zaslání malé částky,
 • falešné poplašné zprávy,
 • recese.

Na obsah

Line

Hoax

Anglické slovo HOAX [:houks:] v překladu znamená

 • falešnou zprávu,
 • mystifikaci,
 • novinářskou kachnu,
 • podvod,
 • poplašnou zprávu,
 • smyšlenku,
 • výmysl,
 • žert, kanadský žertík,
 • v počítačovém světě slovem HOAX nejčastěji označujeme poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečným virem.

Text poplašné zprávy obsahuje většinou tyto body:

 • popis nebezpečí (viru),
 • ničivé účinky viru,
 • důvěryhodné zdroje varují,
 • VÝZVA k dalšímu rozeslání.

V praxi můžeme použít následující pravidlo:

Obsahuje-li email výzvu k hromadnému rozeslání na jiné adresy, je to s velkou pravděpodobností HOAX.

Nejčastěji se můžeme potkat s těmito hoaxy:

 • varování před viry u různými útoky na počítač,
 • nejčastější typ poplašných e-mailů,
 • popis jiného nebezpečí,
 • zprávy varují před nebezpečím mimo oblast výpočetní techniky,
 • falešné prosby o pomoc,
 • fámy o mobilních telefonech,
 • petice a výzvy,
 • podvodné e-maily (nejčastěji z Nigérie),
 • pyramidové hry a různé nabídky na snadné výdělky.
 • řetězové dopisy štěstí,
 • žertovné zprávy.

 

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster