ELEKTRONICKÁ POŠTA

  PDF verze pro tiskCvičení

Line

Obsah:

Line

Elektronická pošta

Elektronickou poštu používá až 90 % uživatelů internetu, je to jedna z nejstarších služeb, kterou internet nabízí.

Elektronická pošta nebo její část elektronická zpráva (email) je obdobou klasické pošty. Stejně jako u klasické pošty potřebujete adresu (schránku) na kterou Vám budou chodit zprávy a poštu přes kterou budete s ostatními komunikovat. Samotná zpráva pak není v podobě papírové, ale elektronické. Poslední odlišnost je v ceně v elektronické poště vás nestojí poslání zprávy ani korunu. Pro získání adresy potřebujete se přihlásit na některý z dostupných poštovních serverů (viz tabulka). Zadáte si svou adresu a heslo popř. vyplníte ještě doplňující informace a již můžete posílat emaily.

Nejpoužívanější české poštovní servery:

jméno

adresa

e-mail

Centrum

http://mail.centrum.cz/

XXX@centrum.cz

E-mail

http://www.email.cz/

XXX@email.cz

Seznam

http://mail.seznam.cz/

XXX@seznam.cz

Post

http://www.post.cz/

XXX@post.cz

Princip přenosu zprávy

Elektronická pošta

Každá poštovní schránka má své označení: jmeno@adresa.doména

Př. jan.novak@seznam.cz, jannovak@seznam.cz, ...

Znak @ vložíme stiskem pravého ALT a jednoduchého "V" nebo ALT+CTRL+V NEBO ALT+64.

Adresu píšeme bez diakritiky a pro vstup do schránky kromě adresy potřebujete také heslo, které znáte jenom vy.

Při obsluze pošty by jste měly dodržovat několik základních pravidel včetně tzv. netikety (síťové etikety).

10 pravidel používání e-mailu:

 1. Elektronická zpráva email není nikdy na 100% bezpečná před přečtením.

 2. Měňte své heslo (hesla kombinující písmena a čísla se odhalují hůř) a nikdy ho nikomu nesdělujte.

 3. Nikdy neotvírejte přílohy, u kterých Vám není známý zdroj. Mohou obsahovat tzv. "dopisní bomby" nebo "viry", které můžou poškodit Váš počítač.

 4. Při psaní nepoužívejte formátování pokud nevíte, že příjemce je může správně zobrazit.

 5. Vždy vyplňte položku předmět, pro snadnější správu příchozích zpráv.

 6. Neposílejte jako přílohy velké dokumenty (nad 1 MB).

 7. Nerozesílejte tzv. řetězové zprávy (jedna zpráva mnoha uživatelům)

 8. Po skončení používání pošty se vždy korektně odhlaste kliknutím na "Odhlášení z pošty“. Požíváte-li veřejný terminál, např. v Internetové kavárně, doporučuje se po skončení práce s poštou zavřít prohlížeč, který jste používali.

 9. Ignorujte nevyžádané zprávy ("spam"), nebo zprávy, které jsou urážlivé či pobuřující. Odpovědí na ně jenom potvrdíte, že máte aktivní e-mailovou schránku, která může být pravidelně zaplavována nechtěnými e-mailovými zprávami.

 10. Buďte opatrní při sdělování svých osobních informací, jako je např. Vaše adresa, komukoliv koho „potkáte" na Internetu.

Na obsah

Line

Outlook Express

Outlook Express je program pro práci s elektronickou poštou. Někdy bývá zaměňován s programem Microsoft Outlook, který je komplexnější verzí a obsahuje aplikace jako diář, plánovač úkolů, záznamník osobních údajů. Outlook Express je zdarma, dříve se instaloval spolu s OS Windows, dnes se již instaluje při instalaci Internet Explorer. Aby jste mohly používat tento program pro práci s programy potřebujete již mít vytvořenou tzv. schránku (poštovní adresu).

Spuštění programu Program lze standardně spustit několika způsoby:

 1. Za pomoci nabídky START – Programy Myš nastavíte na nabídku START (standardně se nachází vlevo dole a kliknete levým tlačítkem myši. Poté se vám otevře nabídka a vy myší ukážete na nabídku Programy, která vám zmodrá a po chvíli se objeví podnabídka, kde znovu myší ukážete na Outlook Express a jednou zmáčknete levé tlačítko myši.

 2. Za pomoci nabídky START – Spustit Stejně jako v předchozím případě otevřete nabídku START, ale kliknete na nabídku Spustit, otevře se vám dialogové okno „Spustit“. Do textového pole vypíšete „Msimn“ a potvrdíte buď tlačítkem ENTER nebo kliknutím levým tlačítkem myši na OK.

 3. Za pomoci ikony v hlavním panelu Pokud máte ikonu Outlook Express i v hlavním panelu, můžete program spouštět kliknutím levého tlačítka myši na tuto ikonu.

 4. Za pomoci ikony na ploše Obdobně jako v předchozím případě, jen ikona není v hlavním panelu, ale na ploše a vy musíte kliknou levým tlačítkem myši 2x rychle za sebou.

Outlook

Pracovní prostředí

Pracovní prostředí se zčásti podobá standardnímu prostředí např. Wordu nebo Excelu, a zčásti Průzkumníku. Základ je přesto stejný, program se otvírá v okně, které je tvořeno několika částmi:

 1. Titulkový pruh

 2. Hlavní nabídka a panely nástrojů

 3. Panel složek

 4. Kontakty

 5. Obsah složky

 6. Stavový řádek

Outlook Express

Práce se složkami

Pracovní prostředí Outlooku je rozděleno pro jednodušší práci s poštou na několik částí. Jednou z těchto částí je panel složek.. Panel složek organizuje vaší poštu do přehledné struktury složek a podsložek. Standardně jsou v prostředí tyto složky (viz obrázek). Do struktury složek je možno zasahovat tzn. přidávat nové složky (viz obrázek), odebírat již vytvořené, nebo je přejmenovat. Nelze však odstranit ani přejmenovat složky standardní.

Složky

Práce se zprávami

Základní funkcí Outlooku je práce se zprávami. Pod pojmem práce si lze představit psaní zpráv, jejich přijímání, zpracování a organizace.

Vytvoření zprávy

Novou zprávu lze vytvořit několika způsoby:

 1. Hlavní menu – SOUBOR – NOVÝ – POŠTOVNÍ ZPRÁVA

 2. Hlavní menu – ZPRÁVA – NOVÁ ZPRÁVA

 3. Panel nástrojů -

Otevře se Vám okno Nové zprávy a do něj je potřeba vyplnit některé důležité údaje:

a samozřejmě napsat samotnou zprávu. Pro vytvoření zprávy můžete použít již předem nadefinovanou šablonu (Hlavní panel –ZPRÁVA – NOVÁ ZPRÁVA POMOCÍ) nebo vytvořený text dopisu naformátovat (musíte však vědět zda poštovní klient příjemce takový typ zprávy podporuje).

Důležitou funkcí je možnost připojení libovolného souboru (dodatku) ke zprávě. Soubor může být například fotografie, text rozsáhlejšího dopisu, ceník firmy atd. Soubor lze přiložit několika způsoby:

 1. Hlavní menu – VLOŽIT – SOUBOR JAKO PŘÍLOHU

 2. Panel nástrojů -

Příloha

Před připojením souboru je potřeba zjistit zda daná velikost souboru nepřekračuje kapacitní možnosti paměti příjemce.

Odeslání zprávy

Odeslání zprávy je zase možné několika způsoby:

 1. Hlavní menu – SOUBOR – ODESLAT ZPRÁVU

 2. Panel nástrojů - Odeslat

 3. Klávesová zkratka ALT+S

Při odesílání zprávy můžete použít pro zadaní příjemce adresář.

Příjem zpráv

Zprávy, které přijdou na váš počítač se ukládají do složky Doručená pošta a zobrazí se tučným písmem a symbolem zalepené obálky Obálka .Po označení myší se zpráva objeví v náhledovém okně (pro větší bezpečnost před viry je lepší náhledové okno vypnout).

Otevřít zprávu můžete:

 1. dvojím poklepáním na titulek zprávy

 2. Hlavní menu - SOUBOR – OTEVŘÍT

 3. Pravým tlačítkem nebo klávesovou zkratkou.

Příjem zpráv

Přečtené zprávy jsou označeny symbolem otevřené obálky. Přílohy jsou označeny symbolem sponka.
Zprávy samozřejmě také můžete smazat, kopírovat nebo přesouvat do jiné složky, slouží k tomu buď Hlavní menu – ÚPRAVY, nebo klávesnice pomocí klávesových zkratek.

Adresář

Adresář je funkce, která nám organizuje a zjednodušuje naše kontakty. Funkci lze spustit takto:

 1. Hlavní menu – NÁSTROJE – ADRESÁŘ

 2. Klávesová zkratka CTRL+SHIFT+B

 3. Panel nástrojů Adresář

Přidání adresy do adresáře:

 1. Hlavní menu – NÁSTROJE – PŘIDAT ODESÍLATELE DO ADRESÁŘE

 2. Označíme zprávu – klikneme na ni pravým tlačítkem – levým potvrdíme příkaz PŘIDAT ODESÍLATELE DO ADRESÁŘE

 3. Lze taky přidat kontakt ručně – spustíme adresář a přes HLAVNÍ MENU – SOUBOR – NOVÝ KONTAKT

Přidání adresy

Na obsah

Line

Email - webové rozhraní

Jedna z možností jak odesílat a přijímat poštu je pracovat přes webové rozhraní. Tuto možnost nabízí hned několik desítek webových stránek např. www.seznam.cz, www.atlas.cz, www.post.cz, www.centrum.cz, …

Princip práce

 • vstoupíte na úvodní webovou stránku,

  • zaregistrujete se tzn. zadáte:

  • název vaší emailové adresy ve tvaru jmeno@adresa.cz(adresa může být seznam, post, email, ….záleží na poskytovateli),

  • heslo,

  • ostatní údaje,

 • zaregistrováním získáte emailovou adresu a schránku s určenou velikostí okolo 3 MB,

 • po registraci se již můžete poprvé na vaši schránku podívat,

 • při každém vstupu musíte znovu zadávat jméno vašeho emailu a heslo,

 • pří každém ukončení se musíte odhlásit.

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster