OSTATNÍ FORMY E-KOMUNIKACE

  PDF verze pro tiskCvičení

Line

Obsah

Line

Elektronická konference

Elektronická konference (tzv. List Server) je druh elektronické komunikace, kdy si uživatelé se stejnými zájmy vyměňují informace pomocí elektronické pošty. Spojení uživatelů zajišťuje internetový server na kterém je zpřístupněna konference.

Princip fungování

Každá elektronická konference má svoji vlastní emailovou adresu. Na tuto adresu zasílají jednotliví účastníci konference svoje příspěvky (maily), které se automaticky rozesílají všem účastníkům konference.

Co je třeba k provozování

K fungování elektronických konferencí je třeba na straně poskytovatele služby (provozovatele elektronické konference) speciální software, kterému se říká listserver. Na straně uživatele elektronické konference pak postačí emailová adresa a program pro práci s elektronickou poštou.

Hlavní principy práce s konferencí

Každý účastník elektronické konference může vykonávat 3 druhy činností:

 1. čtení příspěvků

 2. posílání příspěvků

 3. posílání příkazů

Pozn. Je důležité si zapamatovat, že v provozu elektronických konferencí existují vždy dvě různé emailové adresy, používané pro diametrálně odlišné účely:

 1. adresa konference (na kterou se posílají příspěvky)

 2. adresa listserveru (na kterou se posílají příkazy)

Zásady:

 • sledujte konferenci určitou dobu před tím, než pošlete svůj první příspěvek.,

 • je zakázáno urážení či obtěžování jiného člena konference

 • při odpovědi do konference citujte vždy pouze a jedině tu část, na kterou reagujete, tato část se uvádí nejčastěji pomocí „> “,

 • konference není určena k tomu, abyste autorovi veřejně řekl, že na pátém řádku po třetím slově mu chybí čárka nebo že jste se do něj „ní“ zamiloval,

 • raději posílejte malé množství větších ucelených dopisů, než velké množství malých zpráv,

 • dodržujte téma dané vlastníkem konference,

 • zkontrolujte před odesláním soukromé odpovědi, zda ji náhodou neposíláte do celé konference.

Typy konferencí

Konference má tyto tři základní atributy:

 • veřejnost

  • veřejná - do této konference se můžete přihlásit (a odhlásit z ní) podle vaší chuti,

  • neveřejná - do tohoto typu vás může přihlásit (a odhlásit z ní) správce tzv. moderátor.

 • uzavřenost

  • otevřená - příspěvky do otevřené konference můžete posílat i tehdy, pokud nejste jejím členem,

  • uzavřená - do uzavřené konference mohou přispívat pouze její členové.

 • moderovanost

  • moderovaná - příspěvky poslané do konference dostane nejprve moderátor, který rozhodne, zda je pošle do konference, nebo je stornuje,

  • nemoderovaná - v této konferenci chodí příspěvky „necenzurovaně“, tzn. moderátor je nevybírá.

Typy členů

 • běžný člen - Běžný člen je uživatel přihlášený do konference. Obvykle může do konference pouze psát, číst ji příp. obojí.,

 • moderátor - Osoba s výkonnými pravomocemi. Tento člověk může zařadit nového člena nebo vyřadit starého člena. Obvykle bdí nad tím, aby uživatelé dodržovali vyhrazené mantinely (např. stanovy konference, které se posílají v uvítacím textu).,

 • vlastník - Člověk, který obvykle konferenci zřizuje. Má jednak morální právo nad usměrňováním provozu konference, jednak má obvykle i právo na veškeré systémové změny (např. moderátor může vyhazovat členy, ale už nemůže měnit uvítací text konference).

Na obsah

Line

Chat

Výraz „Chat“ znamená pokec tzn. nezávazné interaktivní komunikování mezi uživateli v reálném čase. Chatovat je možné na základě:

 • webového rozhraní (www.xchat.cz, …),

 • klienta (speciálního programu  např. ICQ, …),

ICQ

Princip práce

U webového rozhraní, musíte vstoupit na úvodní webovou stránku a zaregistrovat se pod přezdívkou. Poté si vyberete okruh uživatelů s určeným zájmem tzv. místnost, kam musíte vstoupit. V dané místnosti je tzv. správce, který určuje provoz (může vás vyhodit, nebo místnost zrušit apod.). V jedné místnosti může spolu komunikovat i několik desítek uživatelů současně).

Pokud chcete použít klienta, musíte program nainstalovat, zaregistrovat se přezdívkou. Pokud chcete s někým komunikovat musí mít stejného klienta a musí mít o to zájem!

Na obsah

Line

Akronymy, emotikony

V elektronické komunikaci se často používají tzv. akronymy. Jsou to zkratky slov a vět, jimiž uživatel vyjadřuje svůj pocit.

akronym

anglicky

česky

AAA

against all risks

navzdory všem rizikům

AFAIK

as far as I know

pokud vím

AFK

away from keyboard

mimo klávesnici (=dočasná nepřítomnost u PC)

AKA

also known as

alias; vulgo

BFN

bye for now

zatím ahoj

BQ

beyond question

nesporný

BRB

be right back

hned jsem zpátky

CUL8R

see you later

uvidíme se později

DAYP

do as you please

dělej, co chceš

DLTM

don't lie to me

nelži mi

e. g.

exempli grata

např.

FAQ

frequently asked question

často kladené otázky

H!WYM

hey! watch your mouth

bacha, co říkáš!

IAE

in any event

v každém případě

i. e.

id est

tj.

IMO

in my opinion

podle mého názoru

JAM

just a minute

moment

KTP

keep this private

nech si to pro sebe

L8R

later

později

MOF

matter of factly

ve skutečnosti; vlastně

MTW

mum's the word

ani muk

OIC

oh, I see

aha

O-O

over and out

přepínám a končím

PASII

put a sock in it

drž hubu; sklapni

PMFJI

pardon me for jumping in

promiňte, že vám skáču do řeči

QD

quiet down

ztichni; zmlkni

SAI

so as I

i já; já taky

SOY

shame on you

styď se

SWAK

sealed with a kiss

spečetěno polibkem

TIC

tongue in cheek

z očí do očí nebo řečeno drze

TNX

thanks

díky

Emotikony jsou semigrafické symboly. Většina z nich se čte tak, že nakloníte hlavu k levému rameni a podíváte se na znak. Jejich lidové označení je smajlíci.

emotikon

vysvělivka

emotikon

vysvělivka

O:-)

anděl

:-)

úsměv

<|-)=

Číňan

:-)))

hlučný smích

:-v

drbna

(-_-)

tajný úsměv

<:

blbec

:-D

řečeno s úsměvem

+-:-)

kněz

'-)

mrknutí

:=O

lhář

;-)

šibalské mrknutí

&-#

mrtvola

:->

šťastný obličej

8:-)

malá holka

%-<I>

vesele vypito

:-)-8

velká holka

:*)

opilý

%-6

blázen

:-(
:-c

nešťastný, zamračený

(-:

levák

:-<

ztracený, opuštěný

:-Q

kuřák

:-||

naštvaný

P-)

pirát

>-<

absolutně rozzuřený

[:]

robot

:-))-:

maskování teatrálních poznámek

=:-)

rocker

(:<)

o žvanivých ústech

:-/

skeptik

<:-)

pro pitomé otázky

-)

slepec

>:->

opravdu ďábelská poznámka

C=:-)

šéf

>;->

oplzlá poznámka

:-#

cenzurováno

:-r
:-f

vypláznutý jazyk

:~i

kouření

:-,

Hm.

:-)8

muž s motýlkem

:-#

Má ústa jsou zapečetěna.

:-B

plácání nesmyslů

:-@

Přísahám.

:-x

polibek

:-0

Ticho!

:-X

velká mokrá pusa

(@@)

Ty žertuješ.

}:-(

tupé ve větru

:~D

Výborně, to miluju!

;-(

uživatel pláče

:-O
:-o

křik, údiv

|-|

uživatel právě usnul

:-C

naprosto neuvěřitelné

X-(

uživatel právě zemřel

...---...

S.O.S.

 

 

8-]

úžas (wow!)

Na obsah

Line

I-telefon, i-radio, i-televize

I-telefon

 • přenos telefonních hovorů přes Internet

Princip: e-mailový server propojen s IP telefonií a instant messagingem (ICQ apod.)

Co potřebujete: PC, zvuková karta, reproduktory, spojení na Internet, IP adresa, telefonní číslo

Typy

 • computer to computer

 • computer to phone

České firmy

 • Czech OnLine (s Dattelem)

 • Radiomobil (Paegas Internet Call)

 • EuroTel, Aliatel, Contactel (Voice Direct), SPT Telecom a další...

I-radio

 • poslouchání rozhlasových stanic přes internet

Co potřebujete: program např. Windows Media Player

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster