HLAVNÍ PANEL

  PDF verze pro tiskCvičení

Line

Je to prvek trvale přítomný na pracovní ploše. Tvoří ho úzký pruh umístěný na libovolném okraji obrazovky (může se přemístit podle přání uživatele).

hlavní panel

Umožňuje přístup ke všem programům, dokumentům, funkcím Windows ... Obsahuje informace o aktuálním stavu a práci počítače - čas, nastavení klávesnice, seznam odstartovaných programů, otevřených dokumentů a oken.

Umožňuje spouštět programy, otevírat dokumenty, vyhledávat dokumenty a programy, konfigurovat systém atd.

Vzhled a obsah hlavního panelu můžeme upravovat z jeho kontextového menu.

Jeho struktura je:

  • Tlačítko START

  • Panel „Snadné spouštění“

  • Sekce aktivních úloh

  • Systémová složka

START - tlačítko na levém nebo horním okraji hlavního panelu. Je to centrální startér všeho, co je možné v systému Windows odstartovat. Po jeho stisknutí se otevírá systém vnořených nabídek.

SEKCE AKTIVNÍCH ÚLOH - objevují se zde ikony a názvy momentálně pracujících programů, otevřených složek, dokumentů, pracujících částí hardware. Objekt, který je momentálně v popředí – aktivní, je v hlavním panelu znázorněn „zamáčknutým“ tlačítkem.

PANEL „SNADNÉ SPOUŠTĚNÍ“ – PANEL NÁSTROJŮ - obsahuje tlačítka spouštějící nejčastěji používané programy. Uživatel si ho může libovolně upravit podle svých potřeb a preferencí.

SYSTÉMOVÁ SLOŽKA – SYSTÉMOVÁ LIŠTA – pravý konec hlavního panelu. Obsahuje informace o nakonfigurované klávesnici, aktuální datum a čas, indikuje pracující tiskárnu a průběh tisku a obsahuje tlačítka jiných stále spuštěných programech. Kontextové-místní-pohotovostní menu hlavního panelu vyvoláme tak, že nastavíme šipku do prázdného prostoru v panelu a klikneme pravým tlačítkem. Obsahuje např. funkce pro uspořádání oken v panelu a vlastnosti panelu, kromě jiného i obsah nabídky

START-PROGRAMY. Hlavní panel může být i širší než základní jeden řádek. Potřebujeme-li ho rozšířit, uchopíme ho za okraj bližší k pracovní ploše a vlečeme do požadované šíře (maximálně do poloviny obrazovky). Opačným postupem vrátíme hlavní panel do jeho původní velikosti.

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster