PRACOVNÍ PLOCHA

  PDF verze pro tisk

Line

Pracovní plochaSymbolizuje pracovní prostředí člověka. Nacházejí se na ní objekty (složky, dokumenty, programy, reprezentanti částí hardware...), které mají svou ikonu a název.

Na pozadí pracovní plochy se otevírají okna složek, programů, dokumentů.

Kontextové-pohotovostní menu pracovní plochy umožňuje uživateli seřadit ikony objektů podle zvoleného parametru, vyrovnat ikony do řad a sloupců bez třídění, aktualizovat plochu, vkládat na ni objekty umístěné do schránky, vkládat na ni zástupce objektů, vytvářet nové objekty a měnit vlastnosti plochy (pozadí, tapetu, vzorek, parametry šetřiče obrazovky, barevné schéma, efekty …).

 

 

 

 

Kromě nejběžnějších objektů – programů a dokumentů, ke kterým chceme mít rychlý a snadný přístup, na pracovní ploše nalezneme objekty:

Tento počítač

TENTO POČÍTAČ – MY COMPUTER
Povinný objekt. Obsahuje hierarchickou (stromovou) strukturu celého počítače, je to skrytý správce systému. Používáme ho hlavně při vyhledávání různých objektů. Slouží pro otevírání diskových jednotek, CD-ROMů, ovládacích panelů, tiskáren atd. Je to vlastně program Průzkumník.

Místa v síti

OKOLNÍ POČÍTAČE – MÍSTA V SÍTÍ – MY NETWORK PLACES
Řídí vztahy mezi počítači v počítačové síti. Umožňuje připojovat a odpojovat počítače, konfigurovat síťové služby apod. Objeví se na pracovní ploše, je-li v základní jednotce nainstalovaná síťová karta.

Koš

KOŠ – RECYCLE BIN
Povinný objekt. Ukládají se do něj soubory, které jsme vymazali z pracovní plochy nebo pevného disku.

Dokumenty

DOKUMENTY – MY DOCUMENTS
Otevře okno s obsahem souborů ve složce DOKUMENTY, která je standardně určena pro výchozí umístění souborů.

IE

INTERNET EXPLORER
Spouští program Internet Explorer, který slouží pro přístup na www stránky, pro používání mailové pošty, nebo pro propojení se světem.

Outlook Express

MICROSOFT OUTLOOK EXPRESS
Ikona programu Microsoft Outlook Express– programu pro posílání mailových zpráv, práci v kalendář nebo ukládání adres uživatelů do adresáře.

 

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster