MENU START

  PDF verze pro tisk

Line

V operačním systému Windows XP je možné celou řadu operací provést bez jediného použití nabídky START, ale menu START umožňuje nejjednodušší vyhledávání programů, dokumentů nebo služeb. Obsahuje vždy několik pevných funkcí, které mohou být doplněny dalšími podle přání uživatele. Šipka na konci řádku znamená, že následuje výběr z dalších nabízených možností. Tři tečky signalizují, že následuje dialogový panel, kde musí uživatel zadat parametry.

V operačním systému Windows XP máte 2 možnosti uživatelské podoby nabídky START:
Nabídka START Nabídka START
"klasická" "nová"

VYPNOUT

Používáme před ukončením práce s počítačem. Ukončí práci všech běžících programů, zavře všechny otevřené dokumenty a ukončí samotný program Windows. Po jejím zadání se objeví dialog s volbami: • Přepnout do režimu spánku – výjimečně neukončuje žádný program, na počítači není možné pracovat, obsah paměti se uloží na pevný disk a vypne se. Po zapnutí počítače hlavním vypínačem se „probudí“, obnoví obsah paměti a naběhne přesně ve stavu, v jakém jsme skončili práci.

  • Vypnout – uzavřou se veškeré programy a ukončí se běh programu Windows. Tento příkaz používáme při opravdovém skončení práce s počítačem.

  • Restartovat – ukončí se běh Windows a počítač se znovu nastartuje. Tuto volbu používáme hlavně při poškození Windows chybami v systému, při chybách paměťové struktury ale také při některých změnách konfigurace Windows.

  • Odhlásit uživatele xxx – ukončí práci aktuálního uživatele, zavře všechny programy. Zobrazí se přihlašovací dialog, takže se může k práci s daným počítačem přihlásit jiný uživatel, který má do systému přístup.

SPUSTIT

Slouží pro odstartování zadaného programu. Musíme napsat celou cestu, kde se daný program nachází. Když si to nepamatujeme, nebo neumíme napsat, můžeme hledaný program najít ve stromové struktuře počítače pomocí tlačítka „PROCHÁZET“.

spustit

NÁPOVĚDA

Nápověda k programu WINDOWS. v programech vyvoláme nápovědu klávesou F1.

HLEDAT

Slouží pro vyhledávání objektů - programů, dokumentů, složek atd. v počítači i v počítačové síti. Můžeme hledat soubory nebo složky v místním počítači nebo i v síti, vyhledat konkrétní počítač v síti, hledat v sítí Internet, jste-li připojeni, hledat osobní kontakty ve vašem osobním adresáři, nebo v internetových adresářích apod. Po výběru některé skupiny vyhledávání se objeví příslušný dialogový panel, do kterého uživatel vyplní příznaky hledání a ve velkém okně „Výsledky hledání“ se objeví seznam vyhovujících nalezených objektů. Při hledání souborů a složek zadáváme např.:

  • Vyhledat soubory a složky s názvem: název objektu (můžeme používat i náhradní znaky !,*).

  • Obsahuje text – řetězec znaků, který se v hledaném objektu vyskytuje.

  • Oblast hledání – určíme, která oblast paměťových médií se má prohledávat.

  • Možnosti hledání – umožňuje zadat typ, velikost hledaného objektu, datum vzniku nebo poslední úpravy objektu (interval).

hledat

NASTAVENÍ

Umožňuje změnit konfiguraci hlavního panelu (co všechno a v jakém tvaru v panelu je, doplňování nových programů do nabídky PROGRAMY apod.), změnit nastavení ovládacích panelů, tiskáren atd.

nastavení

DOKUMENTY

dokumentyUmožňuje rychlý přístup k 15 dokumentům, se kterými se naposledy pracovalo. Urychluje práci, když chceme otevřít už existující dokument, se kterým jsme pracovali v poslední době. Dokumenty jsou seřazeny podle názvu podle abecedy a vedle názvu je ikona programu, kterým byl dokument vytvořen. Jedno kliknutí levého tlačítka na žádaném dokumentu odstartuje program, ve kterém byl dokument vytvořen a v něm otevře daný dokument. Součástí příkazu Dokumenty i je přístup ke složce Dokumenty.

 

 

 

PROGRAMY

Umožňuje rychlé odstartování programů, které byly do této funkce nainstalovány funkcí NASTAVENÍ - HLAVNÍ PANEL nebo tam byly zařazeny přímo při instalaci aplikačních programů do počítače. Po vybrání funkce START-PROGRAMY se rozvíjí další podnabídky (řádek s názvem má na pravém okraji malou šipku) nebo konkrétní programy, které můžeme dalším kliknutím okamžitě odstartovat a nemusíme je zdlouhavě vyhledávat na místě ve stromové struktuře diskových pamětí, kde se program fyzicky nachází. Je vhodné do této nabídky zařadit často používané programy.

programy

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster