INSTALACE SOFTWARU

  PDF verze pro tisk

Line

Instalace hardwaru a softwaru již přestává být doménou pouze odborníků, ale čím dál častěji tyto operace provádí i běžný uživatel.

Důvodem je především z velké části zautomatizování těchto úkonů, uživatel může definovat jen drobné estetické změny při instalaci (např. u softwaru kam program uložit, zda umístit zástupce na plochu apod.).

Z hlediska instalace softwaru je potřeba rozlišit:

  1. instalace operačního systému,

  2. instalace aplikačních programů.

Instalaci operačního systému není příliš vhodné provádět, protože to skoro vždy znamená kompletně vymazat pevný disk a s ním všechny programy a data.

Instalace aplikačních programů je běžná, ať už se jedná o "malé" programy nebo komplexní programové produkty např. MS Office.

Instalace softwaru se většinou automaticky spustí po spuštění instalačního souboru a následný průvodce vás provede celou instalací.

Odinstalování souboru se může také provést přes příslušný soubor např. "uninstall.exe", jednodušší je však odinstalovat za pomoci operačního systému přes nabídku START - NASTAVENÍ - OVLÁDACÍ PANEL - PŘIDAT NEBO ODEBRAT PROGRAMY.

instalace

instalace

 

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 02.12.2004

webmaster