TEMATICKÉ PLÁNY

    PDF verze pro tisk

Line

Obsah:

Agropodnikání

Line

Agropodnikání

1. ročník

Tematický celek Učivo Počet hodin
Úvod Úvod 0,5
Historie vývoje výpočetní techniky 1
BOZP, hygiena práce s počítačem 0,5
Hardware Počítače IBM a kompatibilní, vývoj záznam. zařízení 1
Konstrukční typy PC, základní části PC 1
Základní jednotka - základní modul 1
Pevný disk 1
Disketová mechanika 1
Souč.formy záznamu - diskety, CD-ROM, DVD, flash disk ... 2
Klávesnice 2
Monitor 1

Tiskárny

1
Další periferní zařízení (myš, scanner, tablet, plotter, ...) 1
Software Úvod, Základní typy úloh řešených na VT 1
Operační systémy, nadstavby a aplikační programy - význam, použití 1
Software - nákup, licence, autorská práva 1
OS MS DOS Základní pojmy, struktura, systémové soubory 1
Konvence ukládání dat, stromová struktura adresářů 2
Soubory - názvy, typy, konvence "?", "*" 1
Příkazy pro práci s adresáři 1
Příkazy pro práci se soubory 1
Další vybrané příkazy, formátování disket

1

M602 Význam, vlastnosti, použití, spouštění 1
Ovládání, práce s panely 1
Práce s adresáři 2
Práce se soubory 2
MS WINDOWS MS Windows - filosofie programu, základní pojmy 2
MS Windows - pracovní plocha, hlavní panel 2
MS Windows - nastavení pracovního prostředí 2
MS Windows - práce s okny, s myší, s košem, disketami 2
MS Windows - MS Windows - menu START 2
MS Windows - příslušenství 2
MS Windows - práce se složkami 4
MS Windows - práce se soubory 3
Textový editor Textový editor - účel, popis pracovního prostředí 2
Textový editor - začátek a konec práce 1
Textový editor - nastavení parametrů dokumentu 1
Textový editor - editace textu, založení a otevření dokumentu 2
Textový editor - práce s bloky, formátování písma a odstavce 2
Textový editor - nastavení tiskárny, tisk 1
Textový editor - práce s tabulátory 2
Textový editor - vkládání obrázků a jejich úprava 2
Textový editor - odrážky a číslování 2
Textový editor - samostatná tvorba textových dokumentů 4

Line

2. ročník

Tematický celek Učivo Počet hodin
OS Windows Opakování základních pojmů a funkcí 4
Textový editor Textový editor - Základní pojmy, úprava pracovního prostředí 2
Textový editor - Víceúrovňové odrážky a číslování 2
Textový editor - Záhlaví, zápatí, číslování stránek 2
Textový editor - Kopírování formátů 1
Textový editor - Kontrola pravopisu  1
Textový editor - Práce s tabulkou 2
Textový editor - WordArt, kreslení 2
Textový editor - Přehled automatických nastavení a funkcí 2
Počítačové sítě Počítačové sítě - základní pojmy 1
LAN - Lokální sítě 1
WAN - dálkové sítě 1
Internet - základní pojmy 1
Internetový prohlížeč - pracovní prostředí programu 2
Internetový prohlížeč - vyhledávání a využití informací 2
Založení e-mailové schránky, elektronická pošta 2
Bezpečnost a ochrana dat Zásady bezpečnosti a ochrany dat 1
Počítačové viry - podstata, charakteristika, rozdělení 1
Antivirové programy 1
Tabulkový kalkulátor Tab. kalkulátor - Účel, využití programu, základní pojmy 2
Tab. kalkulátor - Pracovní prostředí programu, ovládání 2
Tab. kalkulátor - Vkládání a oprava dat, formátování 2
Tab. kalkulátor - Přesuny, kopírování, vyplňování, vyhledávání 2
Tab. kalkulátor - Vzorce 2
Tab. kalkulátor - Tvorba a formátování tabulky 4
Tab. kalkulátor - Matematické, statistické a finanční funkce 2
Tab. kalkulátor - Tvorba tabulky, vkládání funkcí 4
Tab. kalkulátor - Třídění a výběr dat 2
Tab. kalkulátor - Relativní a absolutní odkazy 2
Tab. kalkulátor - Propojování tabulek listů a sešitů 2
Tab. kalkulátor - Typy grafů, logika jejich tvorby a editace 4
Tab. kalkulátor - Přenos dat mezi textovým editorem a tabulkovým kalkulátorem 2
Tab. kalkulátor - Úprava před tiskem, tisk 2
Tab. kalkulátor - Samostatná práce - tvorba tabulek a grafů 3

 

Line

3. ročník

Tematický celek Učivo Počet hodin
Počítačová grafika Úvod - účel, použití, přehled software 1
Rastrová grafika - princip, formáty 1
Vektorová grafika - princip, formáty 1
Barevné modely monitoru a tiskáren 1
Práce se skenerem 2
Práce s digitálním fotoaparátem 1
Rastrová grafika Prostředí programu, ovládání, základní funkce 1
Úprava fotografií 1
Rastrové efekty 1
Vektorová grafika Program Zoner Callisto - prostředí, ovládání 1
Program Zoner Callisto - základní funkce 2
Program Zoner Callisto - práce s textem, efekty 2
Samostatný grafický projekt 4
PDF soubory PDF soubory - účel, tvorba (PDF Creator) 1
Prezentace Prezentace - účel, základní pojmy 1
Prezentace - způsoby publikování 1
Prezentace postup návrhu a tvorby 1
Program MS PowerPoint - prostředí, ovládání, zákl. funkce 4
Program MS PowerPoint - tvorba prezentace 5
Program MS PowerPoint - předvádění prezentace 2

 

Line

4. ročník

Tematický celek Učivo Počet hodin
Databáze Účel a základní pojmy, přehled software 1
Typy položek, návrh struktury badatáze, databázové tabulky 2
Tvorba databázové tabulky, vkládání a úprava dat 3
Vstup do databáze, prohlížení, vyhledávání, filtrování 4
Tvorba formuláře pro vstup dat 2
Tvorba výstupních sestav 4
Publikování na WWW Základní pojmy 1
Co potřebuji k vytvoření WWW 2
Tvorba WWW stránky 3
WYSIWYG editor - tvorba jednoduché WWW stránky 6
Zveřejnění WWW prezentace 2
Textový editor Textový editor - práce se styly 2
Textový editor - hromadná korespondence 4
Textový editor - opakování - samostatné práce 4
Tabulkový kalkulátor Tabulkový kalkulátor - opakování - samostatné práce 6
Hardware Specifikace, výběr a návrh HW pro počítačové pracoviště 2
Jiné Opakování 6

 

Line

 

Na obsah

Line

 

Poslední aktualizace: 12.12.2004

webmaster